3
Téró da̧ Atenis be huluamó betó mulu, dia̧ netéró beterérópóló, da̧ whaaliatu betalepó. Tétu, da̧sisi taleyóló da̧mo i Atenis bemó bituraalu, Timoti dia̧ beterepaae ai dotȩyale ape. Da̧né no Timoti a̧ta, Yesu Kerisoné mió i wosetere kisi fo wisi so whi̧paae eróló fakeraté fó̧póló, da̧tamo beta̧mó bituraalu, Kótóné kutó diratere whi̧pó. Ti ai sekȩ́ dia̧ beterepaae dotonatereteita, ha̧le meipó. Diaao̧ kisipa tiki tiróló beteretei, mió ai wou betere sekȩi alarapené haepaae só derao̧sóró a̧ dia̧tamo bitu, dia̧ fotoko̧ bulatere ala yó̧póló ai dotonale ape. Mió da̧ feapaae i erótu betere sekȩi alarape, mené da̧paae eratepa, beleyó̧póló Talenétei tukóló muló beteretei diaao̧ mo kisiparapó. Ti i dere fota kapala mei, da̧ take dia̧tamo bituraalu, doasi sekȩi ala mo waalopóló dia̧paae inié? Ai yale fo motóró dokonóturaalu yale alata, diaao̧ mo wisiyóló tuȩ́rapó. Atétere betemó, dia̧né kisipa tiki tiró betere ala netéréró, ai sekȩ́né kȩle wó̧póló ai dotonale ape. Ti noatepae, kó̧paae fó̧póló dée nalatere sekȩ́né dia̧ dée nanóló, da̧né dia̧paae erale alarape ha̧le besekéróló doralemóló whaaliatepa kȩle wó̧póló kale sekȩ́ ai dotonale ape.
Timotiné ene wale fo wosetu, Talepaae mo yaletei
Téyaletei, Timoti momó da̧ beterepaae fesaae wóló i betere ape. Atéró ama dia̧ betere alaró, dia̧né tuȩ́ tiki tiróló yaala sókó fole alatamo du beterapó ene wale fo wosetu, da̧né mo kée du beterapó. Ai sekȩ́ a̧ mo miótóró da̧ beterepaae sókó wóló i fo yalepó. Betere doko̧ fea dia̧né da̧ tuȩ́ yó taru, wisi kisipa muóló betóo, da̧né dia̧ kȩle wolée du betere kaae, diaao̧kélé da̧ kȩle fenée du beterapóló da̧paae ene wóo, yalepó. Norape-ó, dia̧ atétu beterapó dere fo wosaleteiné da̧ imó bituraalu, kae kae susupui alaró, sekȩi alatamo wou betepatei, diaao̧ kisipa tiki tiró beterapó, dere fo woseturaalu, da̧né hosaa muni deyóló, mo kée fo du beterapó. Ti noatepae, dia̧ Talené ala tua̧mó mo diriyóló bitiré waletei, miókélé ha̧le betótóró tarapó, dere fo woseturaalu, mo kée yóló da̧kélé hai̧né sukutu beterapó. Da̧ Kótóné keletómó bituraalu, dia̧né du betere ala kolóló hai̧né sukutere ala mo turó fa̧anapó. Atére alamó, Kótópaae mo kée dere fo yaairetei su̧nipó. Ti noatepae, hai̧né sukutere ala da̧ tua̧mó mo su̧ró beterapó. 10 Diaao̧ tuȩ́ tiki tiró betere tua̧mó, mepaae ya̧ya̧re alarape dia̧ tao sóró yó male waai, dikitamokélé dȩtamokélé da̧né mo dirii moma yó tarapó.
11 Térapa, mió da̧ dia̧ beterepaae waaire tu̧ta, da̧né Aya Kótóró Tale Yesutamoné aleró̧póló yae. 12 Da̧né dia̧paae yaala sókó fu dere kaae, diaao̧ yaala sókó fole alakélé, mo ti fa̧ayóló wȩi feleyóló futere kaae yó̧póló, dia̧sisitei u yó mótu i yó mótu du betae. Téturaalu, mepaae so whi̧paae yaala sókó fole alakélé Talené amatóró eró̧póló yae. 13 Tale Yesuró ama kae beteró betere whi̧rapetamo wale sukamó, da̧né Aya Kótóné keletómó me ala munipa kilitu, mo ama kae betere so whi̧póló, Kótóné amatei diaao̧ hosaa diriró̧póló yae.