2 Timoti
1
1-2 I dere asȩta, Kótóné ama tuȩ́re ala sya furaalu, dotonale aposel whi̧ Pol-né dapó. Ya̧lo hosaa mole naale Timoti ya̧ paae Aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamo tua̧mó kaaróló wou betere ko̧lené sukuturaalu ha̧le tao sere alakélé, hosaa muni deyóló mo dua betere alakélé, ya̧ tua̧mó muó tanó̧póló yae.
Talené fo ao̧mó sukó̧ló bitu erótu betae ere fo
Ya̧lo ayarape deale whi̧rape me dowi ala ini, tuȩ́ wisi muluraalu, Kótóné ama ala eraté wale kaae, mió ya̧lokélé Yesu Keriso tua̧mó mo ti betere bete mulapóló kisipa mutu, ȩ ama kutó i dirótu betere ape.
Tétu dȩtamokélé, dikitamokélé, ya̧ kisipa keteréni, momatóró yó taruraalu, Talepaae mo kée dapó. Naao kelemó dorowou betere wole kaapemó kisipa mutu, ȩ hai̧né suka̧ai ya̧ kȩle wolée i du betere ape. Ya̧lo tuȩ́ mutupa naao tuȩ́ tiki tiratere alata, tómó ini, folosóró naao ausere Lois-ró naao hae Yunis-tamo tua̧mó iru yale kaae, mió ya̧ tua̧mókélé mo atérapóló kisipa mutapó. Atérapa, naao tikimó ya̧lo naase mulale sukamó Kótóné ya̧paae melale ala mo ha̧le muao̧sórópa, si mi holó̧póló fi̧litu dere kaae, mo doa ketekȩ buóló erótu betaasepóló, ma fo i dapa wosae. Ti noatepae, Kótóné da̧ melale kepe beteta, wiratere kepe ménitei, da̧ mo halaaiyóló, yaala sókó fole ala yóo, da̧ tua̧mó kae kae mole kisipa tiki ha̧sókó fóló dowi ala yao̧sóró, mo wisiyóló tȩteróló kaae tawóo yó̧póló, fotoko̧ bole kepe wisi melalepó.
Térapa, so whi̧ feané keletómó da̧ tȩteróló kaae tare Talené ala etérópóló yó móturaalu, halaainé erótu betae. Ama ala erótu betepa, dipula bemó beteró betere whi̧ ȩ kilitukélé hale yao̧se. Téni, kale mió i wosetu betere fo wisi yó mótu betepa, ȩ su betere sekȩ kaae mené ya̧paaekélé eratepa, belée tawae. Ti ai sere sekȩta, Kótóné da̧mopaae mótu betere fotoko̧ tua̧mó betepa, ti su̧mó belenérapó. Ti ai sekȩ́né amatei da̧ aluyao̧sóró tao sóró ama kae beteró betere so whi̧ beteró̧póló a̧ beterepaae ape yaleteita, ti da̧né me wisi ala dere kolóló initei, Kótóné ama mo eraalopó yóló muló betere ala sya furaalu, ha̧le hamokoróló tao salepó. Da̧ atéró Yesu Keriso tua̧mó betepa melale ha̧le hamokoróló tao sere alata, i haeró sa̧tamo aleyaaipatei meló beterapó. 10 Ai alata, da̧ tao sere whi̧ Yesu Keriso wale sukamó ha̧keamó eratepa, so whi̧ feané kelalepó. Ti ai sekȩ́néta, sukutere ala ama sóró mo ti aluróo, mo ti betó tawaaire ala dȩ tua̧mó mupa so whi̧né kolóo yó̧póló, mió i wosetere kisi fo wisi yó mótu betereteiné ha̧kearalepó. 11 Mió i wosetu betere kisi fo wisi kae kae be huluamó betó mole so whi̧né wosó̧póló Kótóné fo i ape yóló yó melóo, bete mole fokélé yó melóo yó̧póló, amatei ȩ dotȩyaairaalu sóró beteralepó. 12 Atétu betere alamó ȩ sekȩ su betepatei, wiyóló haletere alakélé dumipó. Ti noatepae, ȩ tuȩ́ tiki tiróló betere sekȩ́ta, ya̧lo mo diriyóló tuȩ́rapó. Atéru, mo hotowayóló kaae tawae yale ala mió i betere alimókélé amatei kaae taté fóló, take kemene fole sukamókélé ama mo su̧mó kaae tanérapóló kisipa mutapó.
13 Ya̧lo yó matepa wosale fo mo diriyóló tuȩ́ mulu, naao yó mótukélé ai fo kaaetóróti yó mótu betae. Atéró yó móturaalu, Yesu Keriso tua̧mó bitu, kisipa tiki tiratere alakélé, yaala sókó fole alakélé, yó tawae. 14 Mené ya̧paae wisiyóló kaae tawae yóló melale o̧la wisi me ala yao̧sóró da̧ tua̧mó betere Dȩi Kepe Wisiné ya̧ fotoko̧ratepa, mo hotowayóló kaae tawae.
15 Esia hae kwiamó betó mole whi̧rape feané ȩ taaróló fupa, Fikelus-ró Hermosenes-tamokélé ȩ taaróló feletei naao ai tuȩ́re ape.
16 Onesiporus-ró ama be whi̧tamopaae Talené ko̧lené sukó̧ló tao sere ala eró̧póló yae. Ti noatepae, ȩ sein képiné dokóló dipula bemó betepa kilitu, atima wiyóló hale ini, wisi ala eraté fu betepa, ȩ kisipa feléyóló betalepó. 17 A̧ Rom be huluapaae wóló, ȩ momó beterérópóló kelaai kikitu wikélé ó hó̧kélé ini, mo ketekȩ buóló keketé kutu beteró nalo ȩ kelalepó. 18 Take Tale waaire be dȩmó ama ko̧lené sukó̧ló tao saaire ala wisinaale a̧paae eró̧póló yae. Da̧mo Epesus bemó betepa, ama ȩ tao suraalu, kae kae ala eraletei naao ai tuȩ́re ape.