10
Ri apóstol Pablo cubij chi yo'm takanic pu k'ab rumal ri Kajaw Dios
In wa', ri Pablo, quixinbochi'j rumal ri nimalaj u tok'ob ri Cristo, xukuje' rumal ri nimalaj rutzil ranima'. Cäbixic chi aretak in c'o iwuc' sibalaj man quinban tä nimal. Cäbix c'ut chi aretak man in c'o tä iwuc' co quixinch'abej bi pa tak ri nu wuj ri quintz'ibaj bi chiwe. Quixinbochi'j ba' chi aretak quinopan iwuc', micoj i chuk'ab chwe rech c'äx quinch'aw chque jujun chiwe ix ri cäquibij chi man utz tä ri cäka'n pa ri ka c'aslemal. Cäquibij chi xa are cäka'no jas ri cäca'n ri winak ajuwächulew. Quinya c'u nu tzij in chi quintac'aba wib chquiwäch wa' we winak ri'. Kas tzij chi ri uj xak uj winak. Man cujch'ojin tä c'ut jas ri winak ajuwächulew. Je ri', rumal chi aretak cujch'ojinic man je' tä cujch'ojinic jas ri quech'ojin ri winak, xane are cäkacoj ri chuk'ab ri u yo'm ri Dios chke chusachic u wäch apachique ri cäquicoj ri winak che qui to'ic quib. Je ri' cujcowinic cäkasach u wäch apachique tzijtal ri cäquiyac ri winak chkij, xukuje' apachique u wäch k'atebal ri ruc' nimal cäquicojo rech ri winak man kas tä cäquetamaj u wäch ri Dios. Cäkachap na ronojel ri qui chomanic ri winak, cäkaya c'u pu k'ab ri Cristo rech queniman che ri Are'. Aretak c'ut ri ix iwetam chic jas ri' ri kas cojonic, cäkaya ka tzij chuc'äjisaxic qui wäch ri man queniman taj.
Ri ix are queiwil ri winak jas ri qui bantajic. We c'o jun cuna' pa ranima' chi kas rech ri Cristo, kas cuchomaj ba' chi jas ri are' rech ri Cristo ri uj xukuje' uj rech ri Cristo. Pune ba' quinya jubik' u wi' ri takanic ri c'o pa ka k'ab, man quinq'uix taj. Yo'm c'u we takanic ri' pa ka k'ab rumal ri Kajaw Dios rech cäc'oji u chuk'ab ri i cojonic. Man are tä c'u chusachic i wäch. Man cwaj taj chi quichomaj chi xa quixinxibij cumal tak ri nu wuj. 10 Cäbixic chi sibalaj c'äx quinch'aw chiwe pa tak ri nu wuj, chi sibalaj c'äx cätak ri tzij ri c'o chupam. Cäbix c'ut chi aretak in c'o iwuc' man c'o tä nu chuk'ab, xukuje' ri nu tzij xa tzel cätatajic. 11 Jachin c'u ri cäbin wa' we tzij ri' rajwaxic cäretamaj chi jas ri cujch'aw pa tak ri ka wuj ri ka takom bi chiwe aretak naj uj c'o wi, je ri' xukuje' cujch'aw na aretak uj c'o iwuc' chwinakil.
12 Man cucoch' tä kanima' cäkajunamaj kib cuc' jujun ri xa cäquiya qui k'ij chbil quib o cäka'n ke jas ri cäca'n ri e are'. We winak ri' xa qui conil cäca'no aretak xak e are' quebinic chi utz ri tajin cäca'no, aretak cäquijunamaj quib ri jun ruc' ri jun chic. 13 Ri uj man cäka'n tä nimal che jachique ri man ya'tal tä chke. Ri Dios are cäc'utuw na chkawäch jawije' rajwaxic cujtäni wi chutzijoxic ru Lok' Pixab ri Are'. Are c'u yo'winak chke chi cujopan iwuc' ix pa Corinto. 14 Rumal ri' man xujel tä chrij ri ya'tal chke. Are ta je ri', we ta mat uj ri' ri uj c'olinak chic iwuc'. Are c'u ri uj ri xujopan iwuc' nabe chutzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Cristo. 15 Man cäka'n tä nimal che ri chac ri ca'nom niq'uiaj chic, ri je' ta ne ri uj, uj banowinak wa'. Xane cäkayej chi ri ix quixcojon na más. Rumal chi we je ri' quibano, cujcowinic cujchacun na más chixol. Man cujel tä c'u chrij ri ya'tal wi chke. 16 Te c'u ri' cäkachomaj cujel chi na apan rech cäkatzijoj na ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio pa tak ri niq'uiaj tinimit chic ri e c'o apan jela' chiwe ix. Man cäka'n tä c'u nimal che ri chac ri u banom jun chic.
17 Jachin ri kas craj cunimarisaj rib, are chunimarisaj rib rumal ri u banom ri Kajaw Dios. 18 Je ri', rumal chi ri winak ri utz quilitaj wi man are tä ri' ri utz cäch'aw chrij chbil rib, xane are ri cäyi' u k'ij rumal ri Dios.