12
Ri apóstol Pablo cutzijoj ri c'utum chuwäch rumal ri Dios
Man c'o tä cuch'ac jun we cunimarisaj rib. Pune je ri', rajwaxic wi chi quintzijon chrij ri xuc'ut ri Kajaw Jesús chnuwäch, ri xk'alajisax rumal. Wetam u wäch jun achi* ri cojonel che ri Cristo, xque' cajlajuj junab wa' xc'am bi c'ä pa ri urox caj. Man wetam tä c'ut we xc'am bi chwinakil o man chwinakil taj. Xuwi ri Dios retam. Wetam c'ut chi ri achi ri' xc'am bi chicaj. We chwinakil xc'am bic o man chwinakil taj, man wetam tä wa'. Xuwi ri Dios retam. Xc'am c'u bi we achi ri' pa ri je'lalaj c'olibal “paraíso” u bi', jawije' xeuta wi tzij ri man etamtal taj, ri man ya'tal tä che jun winak cubij. Ri in quincowinic quinnimarisaj wib che jun achi jas ri achi ri', ri in c'ut man quinnimarisaj tä wib, xane xak xuwi quinnimarisaj wib che ronojel ri cäc'utuwic chi man c'o tä nu chuk'ab. Pune ta c'u ri in cwaj quinnimarisaj wib, man xa tä c'u jun conil ri' rumal chi xuwi are tajin quinbij ri kas tzij. Man quinban tä c'ut rech man c'o tä jun cuchomaj chi sibalaj nim na nu banic chuwäch ri cärilo quinbano o ri cuto chi quinbij.
Rech man quinnimarisaj tä wib che ri xuk'alajisaj ri Dios chnuwäch, ri sibalaj e cajmabal wa', xya'taj jun c'äxalaj yabil chwe ri je' ta ne jun q'uix ri ch'iquil che ri nu cuerpo. Jun yabil wa', ru takom lok ri Satanás chubanic c'äx chwe. Oxmul nu bochi'm ri Dios. Xinta' che chi cäresaj wa' we c'äx ri' pa ri nu cuerpo. U bim c'u ri Dios chwe: “Ri nu tok'ob ri c'o pa wi' xuwi wa' ri rajwaxic chawe. Kas k'alaj c'u na ri nu chuk'ab aretak ri winak man c'o tä u chuk'ab ri are',” —xcha chwe. Rumal ri' quinquicotic chi man c'o tä nu chuk'ab, rech cäk'alajin ru chuk'ab ri Cristo pa ri nu c'aslemal. 10 Rumal ri' quinquicotic chi man c'o tä nu chuk'ab, quinquicotic pune quinyok'ic, pune man c'o ri cajwataj chwe, pune cäban c'äx chwe cumal ri winak, pune quinrik c'äxc'ol rumal ru patänixic ri Cristo. Je ri', rumal chi aretak man c'o tä nu chuk'ab are chi' quinna' chi kas c'o nu chuk'ab.
Ri apóstol Pablo sibalaj coc il chque ri kachalal cojonelab aj Corinto
11 Je' xinbantaj jun ch'uj aretak xinnimarisaj wib chbil wib. Ix c'ut xinitakchi'j chi je' quinbano. Are c'u ix ri' ri rajwaxic quinimarisaj nu k'ij. Man are tä c'u nim na qui banic chnuwäch in ri jule' tak apóstoles ri' ri i terenem ix, pune ba' man nim tä nu banic in chiwäch ix. 12 Ri chac ri xinban iwuc' ruc' nimalaj paciencia, are xbantaj wa' cuc' nimak tak c'utbal, etal, xukuje' cajmabal ri xc'utuwic chi kas tzij in apóstol. 13 Man are tä c'u nim na xeinwil wi ri niq'uiaj tak kachalal cojonelab chic chiwäch ix. ¿A xa c'äx quina' ix chwe rumal chi man xinta' tä ri nu rajwaxic chiwe? We c'u are je ri', xa ba' chisacha nu mac che ri c'äx ri xinban chiwe.
14 Cämic c'ut nu banom chi u banic wib rech quinopan iwuc' churoxmul. Man quinya tä c'u latz' chiwe. Man are tä c'u quintzucuj ri c'o iwuc', xane ix ri' ri quintzucuj. Are c'u ri nan tat ri rajwaxic cäquich'ac puak che qui tzukic ri calc'ual, man are tä ri alc'ualaxelab ri rajwaxic cäquich'ac puak che ri qui nan qui tat. 15 Ri in ruc' quicotemal quinsach na ri c'o wuc'. Quinya c'u nu tzij, quinrik na in apachique u wäch c'äx chubanic utzil chiwe. Pune ba' quinwilo chi aretak sibalaj quixwaj na, ri ix man kas tä quiniwaj in.
16 E c'o c'u jujun ri pune cäquich'obo chi man xinya tä latz' chiwe, cäquibij chi xa xixinsubu rech quixkaj pa nu k'ab. 17 ¿A xa ta c'u xixinsub rumal jun chque ri xeintak bi iwuc'? ¡Man je' taj! 18 Xinta' tok'ob che ri Tito chi copan na iwuc', xukuje' xintak bi ri jun kachalal chic ruc'. ¿A xa ta c'u xixusub ri Tito? ¿A mat kas tzij chi junam ka no'j ri uj quieb, xukuje' junam ri kanima'? ¡Je', je ri'!
19 We ne ri ix quichomaj chi xa tajin cäkato' kib chiwäch. ¡Man je' tä c'u ri'! Xane chuwäch ri Dios tajin cujtzijon wi pa ru bi' ri Cristo. Lok'alaj tak kachalal, ronojel c'u wa' ri cäka'no, cäka'n wa' rech ri ix cäc'oji u chuk'ab ri i cojonic. 20 Quinoc il chiwe chi aretak quinopan iwuc' quinriko chi man je' tä i banom jas ri cwaj in, xukuje' chi ri in man je' tä nu banic in jas ri quiwaj ix. Quinoc il chiwe chi quinrik ne chi c'o ch'oj chixol, chi c'äx quina' chbil tak iwib, chi c'o iwoyowal, chi quinrik ne chi xuwi quitzucuj ri utz chiwe ix, man quitzucuj tä c'u ri utz chque niq'uiaj chic, chi quiyac tzijtal, chi quibij tzij chbil tak iwib, chi quiban i nimal, chi i tuquim c'u iwib. 21 Quinoc il chiwe chi aretak quinopan chi jumul iwuc', ri nu Dios cäresaj nu q'uixbal rumal iwech, quinok' c'u ri' rumal chi e q'uia chiwe ri tzojer lok e macuninak, man qui yo'm tä c'u can u banic ronojel u wäch mac ri äwas u banic cho ri Dios xukuje' chquiwäch ri winak, xane xak are cäca'n na jas ri cäca'n ri tz'i' ri xak cäquirik quib, man c'o tä qui pixab, cäca'n c'u que ronojel u wäch etzelal jachique ri utz cäquil wi.
* 12:2 Ri achi ri' are ri Pablo mismo.