10
Kachalal, ri kas quinrayij pa wanima' aretak quinban orar pa qui wi' ri winak aj Israel, are la' chi ri e are' cäquirik ta na ru tobanic ri Dios. Ri in quinbij ri wilom chquij ri winak aj Israel, chi ri e are' sibalaj cäcaj quepatänin che ri Dios, xak xuwi chi man kas tä cäquich'obo jas ri tajin cäca'no. Man quetam tä c'ut jas ri cuban ri Dios rech cäjicomataj ri canima' ri winak cho ri Are'. Xane qui tzucum jas cäca'n ri e are' pa que wi chujicomaxic ri canima' cho ri Dios. Man queniman tä c'u che ri takaninak wi ri Dios. Ruc' ri Cristo c'ut cäq'uis wi ronojel ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés, rech conojel ri quecojon che ri Cristo cäjicomataj ri canima' cho ri Dios.
Ri ka mam Moisés xch'aw chrij ri u jicomaxic ri ranima' jun winak cho ri Dios rumal ru banic ri cubij ri Pixab. Je wa' xutz'ibaj: “Ri winak ri cuban ronojel ri cubij ri Pixab, are u c'aslemal wa',” —xcha'. Are c'u we rumal ri cojonic jun winak cäjicomataj ri ranima' cho ri Dios, je wa' cubij: “Mabij pa rawanima': ¿Jachin cäpaki chicaj?” We je' cabij wa', quel cubij chi cawaj cabano chi ri Cristo cäkaj lok cho ri ulew. “Mabij c'ut: ¿Jachin ri cäkaj bi pa ri nimalaj jul ri sibalaj naj u pam?” We je' cabij wa', quel cubij chi cawaj cabano chi ri Cristo cäpaki lok chquixol ri cäminakib. ¿Jas c'u ri cubij? “Ru Lok' Pixab ri Dios nakaj c'o wi chawe, c'o pa ra chi', c'o pa awanima'.” We tzij ri' are wa' ru Lok' Pixab ri Dios chrij ri cojonic che ri Cristo. Are c'u wa' ri cäkatzijoj. We cak'alajisaj chi ri Jesús are Kajaw, xukuje' cacoj pa ri awanima' chi ri Dios xuc'astajisaj ri Jesús chquixol ri cäminakib, carik na ru tobanic ri Dios. 10 Pa ri kanima' cujcojon wi rech cäjicomataj ri kanima' cho ri Dios, ruc' c'u ri ka chi' cäkak'alajisaj chi cujcojon che ri Jesucristo rech cäkarik ru tobanic ri Dios.
11 Cubij c'u ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic: “Apachin ri cäcojon che ri Cristo man cäk'oxow tä na ri ranima',” —cächa'. 12 Man c'o tä qui jalbem quib ri winak aj Israel cuc' ri winak ri man aj Israel taj. Tzare c'u ri Kajaw Dios are Cajaw conojel. Ri Are' c'ut cuya nimalaj tewchibal pa qui wi' conojel ri cäquita' tok'ob che. 13 Je' jas ri cubij ri Tz'ibtalic: “Conojel ri cäquita' tok'ob che ri Kajaw Jesús cäquirik na ru tobanic ri Dios,” —cächa'. 14 ¿A cuya' ta c'u ri' cäquita' tok'ob che ri Kajaw Jesús we mäja' quecojon che ri Are'? ¿A cuya' ta c'u lo ri' quecojon che we man qui tom u tzijol ri Are'? ¿A cuya' ta c'u ri' cäquita u tzijol we man c'o tä jachin ri cätzijon chque? 15 ¿A cuya' ta c'u ri' quebe' chutzijoxic ru Lok' Pixab ri Dios we ta mat e takom bic? Cubij c'u ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic: “¡Sibalaj je'l ri copanic ri queyo'w ru Lok' Pixab ri Dios ri cuya uxlanem pa canima' ri winak, ri cäquitzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio!” —cächa'.
16 Man conojel tä c'ut cäquitatabej ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio. Are c'u wa' ri cubij ri ka mam Isaías: “Kajaw, ¿jachin ri cojoninak che ru Lok' Pixab ri Dios ri ka tzijom?” —cächa'. 17 Je c'u ri' ri winak cäcojonic aretak cuta ri tzij. Are c'u ri tzij ri cuto are ru Lok' Pixab ri Dios chrij ri Cristo.
18 Quinbij c'ut: ¿A xa man xquita tä ru Lok' Pixab ri Dios? Qui tom, cubij ya' ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic:
Ri qui ch'abal, elinak u tzijol
cho ronojel ruwächulew,
ri qui tzij opaninak c'ä chuq'uisbal
u tza'm ruwächulew,
—cächa'. 19 Quinbij chi c'u jumul: ¿A xa man c'o tä quetam chrij wa' ri winak aj Israel? ¡Quetam c'ut! Nabe c'ut xubij ri ka mam Moisés:
Quinyac na iwoyowal rech cuban c'äx ri iwanima'
chquij ri winak ri man are tä jun kas tinimit.
Quinban na chi cäpe iwoyowal cumal ri winak
re jun tinimit ri man cäcaj taj cäquich'obo,
—xcha'. 20 Ri ka mam Isaías kas chi sakil xubij:
Xinriktaj cumal ri winak
ri man xinquitzucuj taj.
Xinc'ut wib chquiwäch winak
ri man in taj ri tajin quinquitzucuj,
—xcha'. 21 Cubij ri ka mam Isaías chquij ri winak aj Israel: “Ronojel ri jun k'ij xinlic' ri nu k'ab che qui siq'uixic ri winak re jun tinimit ri man queniman tä chwe, ri xa quinquic'ulelaj,” —cächa ri Dios.