9
Waral cäkil wi chi ri winak aj Israel e cha'tal rumal ri Dios
Tajin quinbij ri kas tzij rumal chi in cojoninak che ri Cristo. Man quinban tä c'u tzij. Quinna' pa wanima' chi kas tzij ri tajin quinbij rumal ri Lok'alaj Espíritu ri cätakan pa wanima'. Sibalaj quinbisonic, amak'el c'ut cäk'oxow ri wanima' rumal ri c'äx ri qui rikom ri nu winakil. Cwaj ta ne in, pune ba' cäpe c'äx pa nu wi' rumal ri Dios chi quintastaj in chrij ri Cristo we rajwaxic che qui to'ic ri nu winakil. Ri e are' e aj Israel, ri Dios c'ut xuban ralc'ual chque. Ri Dios ri sibalaj nim u k'ij xc'oji cuc', xukuje' xeuban tak tratos cuc'. Xuya ru Pixab chque rumal ri Moisés, xubij c'u chque jas u banic ri k'ijilanic pa ri nimalaj rachoch Dios. C'o q'uia ri xuchi'j chque. Conojel wa' we winak ri' e calc'ual can ri ka mam aj Israel ojer, chquixol c'u ri e are' xil wi u wäch ri Cristo ri xc'oji cho ruwächulew. Ri Are' are Dios ri cätakan puwi' ronojel. ¡Amak'el ronojel k'ij c'ut chyo'k u k'ij! Amén.
Man xa tä c'u mat je' xel wi ri xuchi'j lok ri Dios chque ri winak aj Israel, xane rumal chi man conojel tä ri calc'ual can ri ojer ka mam aj Israel kas e rech ri Israel ru tinimit ri Dios. Man conojel tä ri rachalaxic ri ka mam Abraham ri xil qui wäch kas e ralc'ual ri Dios. Xubij c'u ri Dios che: “Rumal ri Isaac quec'oji na uwi' tak a mam,” —xuchixic. Quel cubij wa' chi man conojel taj e ralc'ual ri Dios, pune cäquibij chi e are' aj Israel. Xane jachin tak ri cäquicoj pa canima' ri xuchi'j lok ri Dios, e are wa' kas e ralc'ual ri Dios rumal ri xubij ri Dios che ri ka mam Abraham. Ri xuchi'j ri Dios che ri ka mam Abraham are wa', xubij c'u che: “Pa ri k'ij ri' pa ri jun junab chic quintzelej na lok. Are chi' c'ut ri Sara cäril na u wäch jun ral ala,” —xcha che.
10 Man xuwi tä c'u wa'. Ri quieb ral ala ri Rebeca xa jun ri qui tat, are ri Isaac ri ka mam ojer. 11-13 Aretak mäjok quil qui wäch we quieb ac'alab ri', mäjok cäca'n jun utzil o jun etzelal, ri Dios xubij che ri Rebeca: “Ri nabeal coc na che patänil re ru chak',” —xcha che. Junam wa' ruc' ri cubij ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic: “Lok' xinwil wi ri Jacob, are c'u xinwetzelaj u wäch ri Esaú,” —cächa'. Je ri' xujiquiba u bixic chi ri Dios cächomanic jachin ri craj cucha'. Queusiq'uij jachin tak ri craj, man rumal tä c'u ri quecowin chubanic.
14 ¿Jas c'u ri cäkabij? ¿A cäkabij chi ri Dios man cuban tä ri jicomal? ¡Man je' taj! 15 Xubij c'u ri Dios che ri ka mam Moisés: “Quel na nu c'ux che jachin ri cwaj quel wi nu c'ux, quintok'obisaj c'u na u wäch jachin ri cwaj quintok'obisaj u wäch,” —xcha che. 16 Rumal ri' man are tä cächa' ri jun ri sibalaj craj cächa'ic, o ri jun ri sibalaj cucoj u chuk'ab, xane ri Dios are quilowic jachin ri craj cutok'obisaj u wäch. 17 Cubij ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic chi ri Dios xubij che ri tat Faraón ri nim takanel puwi' ri Egipto: “Xatincoj che nim takanel rech awumal at quinc'ut ri nu chuk'ab chquiwäch ri winak, rech quetamax nu wäch cho ronojel ruwächulew,” —xcha'. 18 Je ri' ri Dios cutok'obisaj u wäch jachin ri craj cutok'obisaj u wäch, xukuje' cucowirisaj ri ranima' jachin ri craj je' jas ri xuban che ri tat Faraón.
19 Jun chiwe cubij c'u chwe: “We je ri', ¿jas che ri Dios cubij chi are qui mac ri winak? ¿Jachin ta c'u lo ri cäcowinic cuk'atej u wäch ri Dios?” —cächa na. 20 E ri at, ¿jachin lo ri at chi ri at cac'ulelaj u wäch ri Dios? ¿A cubij lo ri bo'j che ri xbanowic: “¿Jas che je' xban la wa' chwe?” —¿a cächa lo che? ¡Man je' taj! 21 ¿A mat are cäban re ri banal bo'j jas ri craj cuban che ri ulew? We craj cuban jun lak ri cäcoj pa tak nimak'ij, o we craj cuban jun lak ri cäcoj ronojel k'ij, are ri' cäban re.
22 Ri Dios c'ut xraj xuya jun c'utbal chrij ri royowal xukuje' ru chuk'ab. Rumal ri' xuchajij nimalaj paciencia cuc' ri winak ri ya'tal chque chi cäc'äjisax qui wäch, ri xa cäsach na qui wäch. 23 Je' xuban ri Dios wa' rech kumal uj cuc'ut chquiwäch conojel chi sibalaj nim u k'ij ri Are', kumal uj ri winak ri xel u c'ux chke, ri uj ri cha'tal rumal ojer lok rech cänimarisax ka k'ij junam ruc' ri Are'. 24 Ri Dios c'ut xujusiq'uij, jujun chquixol ri winak aj Israel, jujun chic chquixol ri winak ri man e aj Israel taj. 25 Je' jas ri cubij chupam ri wuj ri xutz'ibaj ri Oseas, jun k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios:
Ri winak ri man aj nu tinimit taj,
quinbij na “nu tinimit” chque.
Ri winak ri nabe man lok' taj xeinwil
wi, quinbij na chque:
“¡Ix ri' ix nu lok'!”
—quincha na.
26 Jawije' ri xubij wi chque:
“Ri ix man ix nu tinimit taj”,
chila' cäbix wi na chque
chi e ralc'ual ri c'aslic Dios,
—cächa na chque. 27 Ri Isaías c'ut ri k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios xch'aw chquij ri winak aj Israel, xubij: “Pune ta ne ri qui q'uial ri winak aj Israel are junam ruc' ru q'uial ri senyäb ri c'o chi' ri mar, xak c'u e quieb oxib chque ri cäquirik na ru tobanic ri Dios. 28 Je ri', rumal chi ri Dios cuban na chanim jas ri xubij, cuban c'u na wa' pa qui wi' conojel ri winak ri e c'o cho ruwächulew,” —xcha'. 29 Je' jas ri u bim canok ri ka mam Isaías ojer:
We ta ri Nimalaj ka Dios ri c'o u takanic
puwi' ronojel mat xujuto' rech e c'o can kalc'ual,
xsach ta ka wäch ri' jas ri tinimit Sodoma,
uj junam ta ri' ruc' ri tinimit Gomorra,
—xcha'.
Waral cäkil wi chi xuwi rumal ri cojonic cäjicomataj ri kanima' cho ri Dios
30 ¿Jas c'u ri cäkabij chrij wa'? Cäkabij chi ri winak ri man e aj Israel taj, ri man xquitzucuj taj chi xjicomataj ri canima' cho ri Dios, e are' xjicomataj ri canima' cho ri Dios rumal ri cojonic. 31 Are c'u ri winak aj Israel ri xcu'bi qui c'ux chrij jun pixab rech rumal ri pixab ri' cäjicomataj ri canima' cho ri Dios, man e cowininak tä c'ut chubanic ri cubij ri pixab. 32 ¿Jas che? Rumal chi ri e are' man xecojon taj. Xane xquichomaj chi rumal ru banic ri cubij ri Pixab cäjicomataj ri canima' cho ri Dios. Rumal ri' xa xetzak puwi' ri “abaj ri cäquichak'ij quib ri winak chrij.” 33 Are c'u wa' ri abaj ri cubij ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic:
Ri in quinya na pa ri nu tinimit Sión
Jun* ri je' jas jun abaj ri cäquichak'ij
quib ri winak chrij, jun nimalaj abaj wa'
ri xa quetzak rumal,
—cächa'.
Jachin ri cäcojon che ri Are'
man cäk'oxow tä na ri ranima',
—cächa ri'.
* 9:33 Ri Jun ri' ri “je' jas jun abaj” are ri Jesucristo.