2
Waral cäkil wi chi ri Dios jicom ri ranima' chuk'atic tzij pa qui wi' ri winak
Rumal ri' man cuya' taj cabij chi man c'o tä a mac, at ri' ri cak'at tzij puwi' jun winak chic, apachin ta ne ri at. Je ri', rumal chi aretak cak'at tzij puwi' jun winak chic, xa tajin cak'at tzij pa wi' chbil awib chi cäc'äjisax a wäch at. Caban c'u awe ri man utz taj ri tajin cuban ri winak ri cak'at tzij puwi'. Ketam c'ut chi ri Dios kas jicom cubano aretak cuk'at tzij pa qui wi' chi cäc'äjisax qui wäch ri winak ri je' cäca'n wa'. Ri at c'ut ri cak'at tzij pa qui wi' niq'uiaj winak chic, te c'u ri' caban at jas ri cäca'n ri e are', ¿a cachomaj chi ri Dios man cuk'at tä tzij pa wi' at chi cäc'äjisax a wäch? ¡Man je' taj! Xa cawetzelaj u wäch ri nimalaj rutzil ri Dios. Awetam c'ut chi u chajim paciencia awuc', u coch'om c'u u wäch chawe. ¿A mat cach'obo chi ri Dios u banom utzil chawe rech ri at caq'uex rawanima' xukuje' ra chomanic? Ri at c'ut abajarinak ri awanima', man a q'uexom tä wa', man a q'uexom tä c'u ra chomanic. Rumal ri' xa tajin caban más nim che ri c'äjisabal a wäch ri cäpe na chawij. Je' cäc'ulmataj wa' pa ri k'ij ri cuc'ut rib ri Dios chuc'äjisaxic qui wäch ri winak, cuk'at c'u na tzij pa qui wi' ruc' jicomal. Cuya c'u na ri tojbal que ri winak chquijujunal je' jas ri takal chque rumal ri ca'nom. Ri winak ri cäquitzucuj ri u nimarisaxic qui k'ij rumal ri Dios, xukuje' ri u ya'ic qui k'ij rumal, xukuje' ri jastak ri man cäsach tä qui wäch, amak'el c'ut cäca'n ri utzil. Chque ri e are' ri Dios cuya na ri c'aslemal ri man c'o tä u q'uisic. Are c'u ri winak ri xak xuwi cäquichomaj ri quech ri e are', ri man cäcaj taj cäquinimaj ri kas tzij, xane are cäquitakej ri etzelal, ri Dios c'ut cuc'äjisaj na qui wäch ruc' nimalaj oyowal. Nimalaj bis, c'äxc'ol quepe na pa qui wi' conojel ri winak ri cäca'n etzelal. Cuchap na cuc' ri winak aj Israel, te c'u ri' cäpe na pa qui wi' ri winak ri man e aj Israel taj. 10 Are c'u ri winak ri cäca'n ri utz, cänimarisax na qui k'ij conojel, cäyi' na qui k'ij, cäban na chi cuxlan ri canima' rumal ri Dios. Cuchap na wa' cuc' ri winak aj Israel, te c'u ri' cuc' ri winak ri man e aj Israel taj.
11 Je ri', rumal chi ri Dios junam queril wi conojel ri winak. 12 Conojel ri quemacunic ri man c'o tä que ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés, cäsach na qui wäch pune man c'o tä ri Pixab ri' cuc'. Conojel c'u ri quemacunic pune c'o ri Pixab cuc' ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés, cäk'at na tzij pa qui wi' rumal we Pixab ri'. 13 Ri xuwi cäquitatabej ri Pixab, man e are tä ri' ri jicom ri canima' cho ri Dios, xane ri cäca'no jas ri cubij ri Pixab, e are ri' ri jicom ri canima' cho ri Dios. 14 Aretak ri winak ri man e aj Israel taj cäca'n jas ri cubij ri Pixab, pune man c'o ri Pixab cuc', pa canima' c'ut cäpe wi ri cäca'no. Ri e are' c'ut quebanow ri qui pixab. 15 Rumal ri cäca'no k'alaj chi tz'ibtal ri Pixab pa ri canima'. Ri cäquina' pa canima' are cäk'alajisanic chi kas tzij wa'. Ri qui chomanic chquijujunal are cäk'alajisan na we utz o man utz taj ri tajin cäca'no. 16 Cäk'alajin c'u na wa' pa ri k'ij aretak ri Dios cuk'at na tzij rumal ri Jesucristo puwi' ronojel ri man etamtal taj ri c'o pa canima' ri winak, je' jas ri cubij ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri quintzijoj.
Waral cäkil wi chi ri winak aj Israel cäca'n qui nimal che ri Pixab
17 Ri at c'ut cabij chi at aj Israel, are cato'bej awib ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés, caban a nimal che ri a Dios. 18 Ri at awetam jachique ru rayibal ri Dios, ri Pixab c'ut cuc'ut chawäch jachique ri utz na. 19 Cana' pa rawanima' chi kas awetam cac'am qui be ri moyab, chi catcowinic c'ut caya sakil chque ri e c'o pa k'ekum. 20 Cachomaj chi catcowinic queatijoj ri man c'o tä quetam, xukuje' chi catcowinic caya qui no'j ri man nimak tä qui banic rumal chi pa ri Pixab cachomaj chi carik wi ronojel u wäch etamanic xukuje' kas tzij. 21 We ri at queatijoj niq'uiaj chic, ¿jas che man catijoj awib at? We ri at catzijoj ru Lok' Pixab ri Dios chi man cuya' taj cäban elak', ¿jas che caban elak' at? 22 We ri at cabij chi man cuya' taj cuban jun ri mac ri sibalaj äwas u banic ruc' ri rixokil o ri rachajil jun winak chic, ¿jas che je' caban at? We ri at cawetzelaj qui wäch ri tiox ri xa e banom cumal winak, ¿jas che cawelak'aj ri jastak ri e c'o pa tak cachoch ri tiox ri'? 23 Pune ri at caban a nimal che ri Pixab, ri at c'ut man nim tä cawil wi ri Dios aretak man canimaj tä ri cubij ri Pixab. 24 Rumal ri' cubij ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic: “Ri winak ri man e aj Israel taj cäquibij ri sibalaj äwas u bixic chrij ri Dios xa rumal iwech ix ri aj Israel,” —cächa ri Tz'ibtal canok.
25 Ri retal ri ojer trato ri cäbix circuncisión che ri cojom che ra cuerpo,* kas tzij c'o u patän wa' chawe we canimaj ri cubij ri Pixab. We c'u man canimaj ri cubij ri Pixab, man c'o tä u patän ri' ri retal ri ojer trato ri cojom chawe. 26 We ri winak ri man cojom tä ri retal ri ojer trato che, cunimaj ri cätakan wi ri Pixab, ri winak ri' je' ta ne cojom ri retal ri ojer trato che, pune man cojom taj. 27 Ri winak ri man cojom tä ri retal ri ojer trato che, ri cunimaj ri cubij ri Pixab, are ri' cäk'atow na tzij pa wi' at ri man canimaj tä ri cubij ri Pixab, pune c'o awe ri Pixab ri Tz'ibtalic, pune cojom ri retal ri ojer trato che ra cuerpo. 28 Ri kas winak aj Israel man are tä ri' ri xa chrij quilitaj wi chi aj Israel. Ri cojom ri retal ri ojer trato che man are tä ri' ri xa cäban chrij ru cuerpo. 29 Xane ri winak ri kas aj Israel are ri' ri aj Israel wi pa ranima'. Ri kas retal ri ojer trato are ri' ri banom pa ranima' ri winak, man rumal tä jun takanic ri tz'ibtalic, xane rumal ri u banom ri Lok'alaj Espíritu. Ri winak ri je' u banic wa', man cäyi' tä u k'ij cumal ri winak, xane rumal ri Dios.
* 2:25 “Retal ri ojer trato”: Chawila' Hechos 7:8.