3
We je ri', ¿jas ri utz na ri curik jun winak we are winak aj Israel? ¿A nim lo u patän ri u cojic ri retal ri ojer trato che ru cuerpo jun winak? Kas tzij nim qui banic ri winak aj Israel, q'uia ri cuya' cäkabij chquij rumal chi chque ri e are' xuya wi ri Dios ru Lok' Pixab nabe. ¿Jas c'u cäbantaj na we c'o jujun chque ri winak aj Israel ri man jicom tä chi ri canima' chrij ri Dios? ¿A rumal lo ri' ri Dios man jicom tä chi ri ranima' ri Are'? ¡Man je' tä ri'! Xane ri Dios cuban na ronojel ruc' kas tzij, pune conojel winak e are' banal tak tzij. Cubij c'u ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic:
Rumal ri tzij la k'alaj wi chi jicom
ri anima' la.
Aretak cäk'at tzij puwi' la,
cäk'alajin c'u na chi utz ri cäban la,
—cächa ri Tz'ibtalic.
We ri ketzelal cuc'utu chi ri Dios kas cuban ri jicomal, ¿jas cäkabij? ¿A xa lo man jicom tä ranima' ri Dios rumal chi cuc'äjisaj ka wäch? (Je' quinch'awic je' jas ri quech'aw ri winak.) ¡Man je' tä ri'! We ta ri Dios man jicom tä ranima', ¿jas lo cuban ri Are' chuk'atic tzij pa qui wi' ri winak cho ruwächulew? ¡Man cuya' taj!
We c'u ri banow tzij ri quinbano cubano chi cänimarisax u k'ij ru kas tzij ri Dios, ¿jas che cäk'at tzij pa nu wi' chi ri in, in ajmac? We je ri', ¿jas che man are tä cäka'n ri man utz taj rech cäpe ri utzil? Are c'u wa' ri cäquibij jujun rumal ri etzelal ri c'o pa canima' chi are wa' ri quekatijoj ri winak che. Takal c'u wa' chque we winak ri' cäk'at tzij pa qui wi' chi cäc'äjisax qui wäch.
Waral cäkil wi chi konojel c'o ka mac
¿Jas c'u cujcanaj wi? ¿A uj ri uj aj Israel uj utz na chquiwäch ri niq'uiaj winak chic? ¡Man je' tä ri'! Ka k'alajisam c'ut chi ri winak aj Israel xukuje' ri winak ri man aj Israel taj, conojel e c'o pu k'ab ri mac. 10 Ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic cubij:
Man c'o tä jun winak ri kas utz,
man c'o tä wi jun.
11 Man c'o tä jun winak
ri kas craj cuch'ob ri kas utz,
man c'o tä jun ri cutzucuj ri Dios.
12 Conojel qui jalom qui be,
conojel benam que
jawije' ri xa cäsach wi qui wäch.
Man c'o tä jun ri cuban ri kas utz,
man c'o tä wi jun.
13 Ru pa qui kul je' ta ne ru jul cäminak
ri jaktalic.
Ruc' ri qui tzij quequisub ri winak.
Je' ta ne ri u tiabal cumätz
c'o pa qui chi'.
14 Xak xuwi ri yok'onic cäca'no,
c'äx tak tzij quel pa qui chi'.
15 Cäquitij anim chubanic ri cämisanic.
16 Ri cäca'n pa ri qui c'aslemal
cusach can u wäch ronojel,
cäquiya can bis pa canima' ri winak.
17 Man quetam taj jas cäca'no
chuya'ic utzil chquixol ri winak.
18 Man quetamam tä c'ut chi rajwaxic
cäquixej quib cho ri Dios,
—cächa ri Tz'ibtalic.
19 Ketam c'ut chi ronojel ri cubij ri ojer Pixab, cubij wa' chque ri e c'o pu k'ab we Pixab ri' rech man c'o tä jun c'o jas cubij, rech conojel ri winak cho ruwächulew cäk'at na tzij pa qui wi' rumal ri Dios. 20 Man c'o tä c'u jun winak ri cäjicomataj ranima' cho ri Dios rumal ru nimaxic ri cubij ri Pixab, rumal chi ri Pixab xuwi u patän wa' cuc'ut chkawäch chi ri uj, uj ajmaquib.
Xuwi rumal ri cojonic cäkarik ru tobanic ri Dios
21 Cämic c'ut ri Dios u k'alajisam chkawäch jas ri cuban chujicomaxic ri kanima' chuwäch ri Are' man ruc' tä ri Pixab. K'alaj wa' chi kas tzij aretak cusiq'uij jun ri wuj re ri Pixab ri xutz'ibaj ri ka mam Moisés xukuje' ri wuj ri xquitz'ibaj ri k'alajisal tak re ru Lok' Pixab ri Dios. 22 Cäjicomataj c'u ri kanima' cho ri Dios rumal chi cujcojon che ri Jesucristo. Ri Dios c'ut cuban wa' chque conojel ri quecojonic, man jalan tä wi cuban cuc' niq'uiaj chic. 23 Conojel winak e macuninak, naj c'u e c'o wi che ri Dios ri craj queto'wic. 24 Xa c'u rumal ri nimalaj u tok'ob cuban jicom che ri canima' ri winak. Man c'o tä cäquitoj che, rumal chi ri Cristo Jesús xeutoro. 25 Ri Dios xucoj ri Cristo che sachbal qui mac conojel ri winak rumal ru cämical cho ri cruz. Cäquirik c'u ri sachbal qui mac we quecojon che ri Cristo. Je' xbantaj wa' rech k'alaj chi ri Dios are kas jicom ranima'. Xril ri qui mac ri winak ri ca'nom canok, man c'o tä c'u jas xuban chque rumal ri nimalaj u paciencia. 26 Je' xbantaj wa' xukuje' chuc'utic pa tak we k'ij cämic chi ri Dios are kas jicom ranima', cutakej c'u u banic ri jicomal aretak cuban jicom che ri canima' conojel ri quecojon che ri Jesús.
27 ¿Jas c'u rumal cäca'n wi nimal ri winak? ¡Man c'o taj! ¿Jas che? Rumal chi we ta ri winak quecowinic cäca'no jas ri cubij ri Pixab, cuya' ri' cäquinimarisaj quib. Are c'u ri winak ri cäcojonic man cuya' taj cunimarisaj rib. 28 Xkil ba' chi ri Dios cuban jicom che ri ranima' ri winak ri cäcojonic, man are tä cärilo we u banom ri cubij ri Pixab o man u banom taj.
29 E ri Dios, ¿a xuwi lo qui Dios ri winak aj Israel? ¿A mat xukuje' are qui Dios ri winak ri man e aj Israel taj? Kas tzij chi are xukuje' qui Dios ri winak ri man e aj Israel taj. 30 Xa c'u jun ri Dios c'olic. Are c'ut cäbanow jicom che ri canima' ri winak aj Israel xukuje' ri winak ri man e aj Israel taj ri quecojonic. Man cäril tä ri Are' we cojom retal ri ojer trato che ri qui cuerpo o man cojom taj. 31 ¿A cäkabij lo chi man c'o tä chi u patän ri Pixab rumal chi xujcojonic? ¡Man je' tä ri'! Xane cäkabij chi c'o na u patän ri Pixab.