14
Waral cätzijox wi ri qui bix ri jun ciento ruc' cawinak quiejeb mil winak
Te ri' xinca'yic, xinwil ri Alaj Chij chacal puwi' ri juyub Sión. E rachi'l jun ciento ruc' cawinak quiejeb mil winak ri tz'ibtal ru bi' ri Alaj Chij chucrusil ri qui palaj, xukuje' ru bi' ru Tat ri Alaj Chij. Xinta c'ut c'o jun wojojem ri xpe chicaj ri junam ruc' ru chojojem q'uia nima', je' ta c'u ne ru tililem jun nimalaj quiäkulja. Ri wojojem ri' junam ruc' ri rok'ebal q'uia arpas ri tajin cäquik'ojomaj ri ajk'ojomab. Tajin c'u cäquibixoj jun c'ac' bix chuwäch ri je'lalaj t'uyulibal xukuje' chquiwäch ri quiejeb ri je' quepe ángeles, xukuje' chquiwäch ri c'amal tak qui be ri cojonelab. Man c'o tä c'u jun cäcowinic cäretamaj ri bix ri', xane xak xuwi ri jun ciento ruc' cawinak quiejeb mil winak chquixol ri winak ajuwächulew ri xquirik ru tobanic ri Dios. E are tak wa' ri man xca'n tä ri nimalaj mac ri äwas u banic cuc' tak ixokib, ch'ajch'oj ri qui c'aslemal, qui terenem c'u ri Alaj Chij apawije' chi' ri que' wi. Xquirik ru tobanic ri Dios chquixol ri winak rech quec'oji che nabe tak sipanic ri cäyi' cho ri Dios je' jas jun sipanic re cosech, xukuje' cho ri Alaj Chij. Man cäriktaj tä jun banal tzij chquixol, xane ch'ajch'oj ri canima' cho ri je'lalaj u t'uyulibal ri Dios.
Waral cäkarik wi ri qui tzij ri oxib ángeles
Te c'u ri' xinwil jun ángel chic ri tajin cärapap pu niq'uiajal ri caj, ruc'am ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri man c'o tä u q'uisic rech cutzijoj wa' chque ri winak ri e c'o cho ruwächulew, conojel qui wäch winak, winak ri jalajoj queca'yic, ri jalajoj quech'awic, xukuje' ri jalajoj tak qui tinimit. Co xch'awic, xubij: Chixej iwib cho ri Dios, nim chiwila wi, chiya c'u u k'ij, rumal chi xopan ri k'ij aretak ri Are' cuk'at tzij pa qui wi' ri winak. Chik'ijilaj ri xbanow ri caj, ri ulew, ri mar, xukuje' ru q'uiyibal tak ja'.
Te c'u ri' xteri chi lok jun ángel chic ri xubij: ¡Xwulijic, ya xwulij ri nimalaj tinimit Babilonia! Je ri', rumal chi u k'abarisam conojel qui wäch winak cho ruwächulew ruc' ru vino ri sibalaj c'o u chuk'ab re ri mac ri sibalaj äwas u banic ri sachinak u c'ux rumal, —xcha ri ángel.
Te c'u ri' xteri chi lok jun urox ángel chic ri co xch'awic, xubij: We c'o jun cuk'ijilaj ri xibibalalaj awaj xukuje' ru wächbal, cuya c'u rib chi coc ri retal ri xibibalalaj awaj chucrusil u palaj o che ru k'ab, 10 ri winak ri' cutij na re ri vino rech ri nimalaj c'äjisabal wächaj ri cuya na ri Dios, ri man c'o tä jas yujtal ruc', xane sibalaj c'o u chuk'ab, ri k'ijom pa ri vaso rech ri nimalaj royowal. Cäban na c'äx che ruc' k'ak', xukuje' ruc' azufre chquiwäch ri ángeles rech ri Dios xukuje' chuwäch ri Alaj Chij. 11 Ru sibel ri c'äxc'ol ri curiko cäbukuw na pa tak ri k'ij ri junab ri quepetic. Man c'o tä c'u uxlanem pak'ij o chak'ab chque ri winak ri quek'ijilan ri xibibalalaj awaj, xukuje' ru wächbal, o ri cäquiya quib chi coc ri retal ru bi' chque. 12 Rumal ri' ri winak ri e rech ri Dios, ri quequinimaj tak ru takanic, xukuje' jicom ri canima' chrij ri Jesús, rajwaxic cäquichajij paciencia.
13 Te c'u ri' xinta jun ri xch'aw lok chicaj ri xubij chwe: Chatz'ibaj we tzij ri': “Cämic cächaptaj bic, utz que ri quecämic, ri xecojon bi che ri Kajaw Jesús,” —xcha'. Je', je ri', —cächa ri Lok'alaj Espíritu. Rumal chi queuxlan na che ri qui chac. Ronojel c'u ri utzil ri ca'nom man cäsach tä ri', xane cäk'alajin na wa' cuc' chila'.
Waral cäkil wi ri k'ij ri cämulix ri cosech cho ruwächulew
14 Te c'u ri' xinca'yic, xinwil jun sutz' ri sibalaj sak. T'uyul Jun puwi' ri sutz' ri junam ruc' ru c'ojol jun winak. Cojom c'u jun u corona re k'än puak, ruc'am jun ixjos pu k'ab ri sibalaj c'o u pu chi'. 15 Xel c'u lok jun ángel chic pa ri nimalaj rachoch Dios ri xurak u chi' chuch'abexic ri Jun ri t'uyul puwi' ri sutz', xubij c'u che: Cojo la ri ixjos la, mulij c'u la ri cosech, rumal chi ya xopan ri k'ij. Ronojel qui wäch ri tico'n cho ruwächulew e are' utz chic, —xcha che.
16 Ri Jun c'ut ri t'uyul puwi' ri sutz' xroc'owisaj ri rixjos puwi' ruwächulew, xumulij ri cosech ri c'o cho ruwächulew.
17 Te c'u ri' xel chi lok jun ángel chic pa ri nimalaj rachoch Dios ri c'o pa ri caj. Ri are' xukuje' ruc'am jun ixjos ri sibalaj c'o u pu chi'. 18 Xukuje' xel chi lok jun ángel chic ruc' ri ta'bal tok'ob ri c'o takanic pu k'ab puwi' ri k'ak'. Co xurak u chi' chuch'abexic ri ángel ri ruc'am ri ixjos ri sibalaj c'o u pu chi', xubij che: Chacojo ri awixjos ri sibalaj c'o u pu chi'. Cheak'ata ri jutak tzayaj uva che ri qui che'al, ri e tiquitoj cho ruwächulew, rumal chi e chak' chic, —xcha che.
19 Ri ángel c'ut xroc'owisaj ri rixjos puwi' ruwächulew, xeumol c'u ri uvas ri e c'o cho ruwächulew, te c'u ri' xeuq'uiäk pa jun nimalaj c'olibal jawije' ri quepitz' wi. Are wa' quel cubij ri nimalaj c'äjisabal wächaj ri cuya ri Dios. 20 Ri uvas chrij ri tinimit xepitz' wi. Pa ri c'olibal ri xepitz' wi xel lok nimalaj quic' ri xopan ak'an pa tak ri jic'bal ri qui chi' ri quiej, xukajbej c'u oxib ciento kilómetros.