15
Waral cäkil wi ri wukub ángeles ri cuc'am ri wukub q'uisbal tak c'äxc'ol
Xinwil chi jun nimalaj etal chic cho ri caj ri sibalaj cajmabal u banic. Xeinwil wukub ángeles ri cuc'am ri wukub q'uisbal tak c'äxc'ol. Ruc' c'u wa' cäq'uis u tza'm ri nimalaj royowal ri Dios.
Xukuje' c'o ri xinwilo ri je' u banic jun mar re vidrio ri cäcowin cäca'y jun chupam ri yujtal ruc' k'ak'. Chuchi' c'u ri mar ri' re vidrio e tac'atoj wi ri e ch'acaninak puwi' ri xibibalalaj awaj, puwi' ru wächbal, xukuje' puwi' ri jun ri xyi' jun ajilabal che ru bi'. Cuc'am c'u jujun qui k'ojom arpas qui bi' ri yo'm chque rumal ri Dios. Cäquibixoj c'u ru bix ri ka mam Moisés ri patänil re ri Dios, ru bix ri Alaj Chij ri cubij:
Sibalaj nim, xukuje' cajmabal
ronojel ri banom la,
Kajaw Dios, ri c'o ronojel
u wäch chuk'ab uc' la.
E jicom xukuje' e kas tzij
ru beyal ri chomanic la,
lal ri' Nimalaj Takanel pa qui wi'
conojel qui wäch winak cho ruwächulew.
¿Jachin ta ri mat cuxej rib
chuwäch la, nimalaj Kajaw?
¿Jachin ta ri mat cunimarisaj
k'ij la?
Xuwi c'u ri lal, lal lok'alaj
ka Dios.
Conojel qui wäch winak cho
ruwächulew quepe na che
k'ijilaxic la.
Je ri', rumal chi quilom chi
jicom anima' la chubanic ronojel,
—cächa ri bix.
Te c'u ri' xinca'yic, xinwil c'ut xjakjob ru chi' ri Lok'alaj Rachoch Dios ri c'o pa ri caj, ri Lok'alaj Ja ri c'olotal wi ri tz'alam tak abaj re ru Pixab ri Dios. Chupam c'u ri Lok'alaj Rachoch Dios xebel wi lok ri wukub ángeles ri cuc'am ri wukub c'äxc'ol. Qui cojom ch'ajch'oj atz'iak re lino ri cäjuluwic, ximital jujun pas re k'än puak cho qui c'ux. Te c'u ri' jun chque ri quiejeb ri je' quepe ángeles xuya wukub lak re k'än puak chque ri wukub ángeles chquijujunal. E nojinak c'u ri lak che ri nimalaj c'äjisabal wächaj ri cuya ri ka Dios ri man cäcäm taj ri c'asal pa tak ri k'ij ri junab ri quepetic. Xnoj c'u ri Lok'alaj Rachoch Dios che sib rumal ri nimalaj u k'ij ri Dios xukuje' rumal ri nimalaj u chuk'ab. Man c'o tä c'u jun ri cuya' coc bi chupam c'ä cäq'uis na ri wukub c'äxc'ol ri cuc'am ri wukub ángeles.