2 Yohanis
1
Soda-moleꞌ
Mama bokiꞌ! Susuraꞌ ia neme au mai, Yohanis, fo riꞌ dadi mauli-malaka saraniꞌ.
Au duiꞌ susuraꞌ ia fee mama fo riꞌ Manetualain lahenda teteka-heheren, ma fee mama ana mara.* Au sue emi basa, fo riꞌ dale mara nanahekeꞌ no hal roo-tetuꞌ ara. Basa lahenda fekeꞌ fo bubuluꞌ hal roo-tetuꞌ ara, sue-lai emi boe. Ami sue-lai emi, nana huu hal roo-tetuꞌ ara nanaseleꞌ nai ita dale na, ma neuꞌ ko leo-raparasa ro ita losa doo na neu.
Au hule-haradoi neuꞌ Manetualain no Ria Anan Yesus Kristus, fo ratudu Sira dale malole ma dale kasian Nara neuꞌ ita, ela ita bisa tasoda no tetu-temaꞌ, mole-dame, ma tesatei-tamadaleꞌ, ma nasue-nalaiaoꞌ.
Masoda masue-malaiao ma homu mahere hal roo-tetuꞌ ara
Au amahoꞌo aan seli, tepoꞌ fo aneta oo mama anam ruma, ma ita si leo-laꞌo malole tuka eno sodaꞌ roo-tetuꞌ a, sama leoꞌ Amaꞌ Manetualain pareta soaneuꞌ ita a.
Mama bokiꞌ! Besaꞌ ia au hule ita basa tasue-talaiao. Au hule a, ta pareta bebeuꞌ fa, tehuu au fee noi nafarereneꞌ laꞌeneuꞌ pareta fo ita homu memaꞌ neme masososa na mai so a. Ita bisa tatudu susue-lalaiꞌ ara, kalu ita tao tuka Manetualain pareta nara. Neme uluꞌ mai Ana pareta ita fo tasue-talaiao. Ria ta hal bebeuꞌ fa, huu fo emi mamanene pareta ria neme uluꞌ mai so.
Lahenda dodouꞌ laꞌo rule-feo dae-bafoꞌ ia, fo ranori-rafada rapuputaꞌ rae, Yesus Kristus mai nai dae-bafoꞌ ia, tehuu Ria nana ta lahenda teteaꞌ fa. Sira boe, dedea fufudiꞌ ralena laka neuꞌ Kristus, ma ta nau sipoꞌ rae, Yesus nana Kristus fo riꞌ Manetualain teka-here memaꞌ neme uluꞌ mai. Manea matalolole, ela ita bosoꞌ sota hihiiꞌ. De, emi muste makate moi-tao maroo, ela emi bisa hapu basa ua-naleꞌ fo riꞌ Ramatuaꞌ a helu nau fee emi nai nusatetu-ikutemaꞌ a.
Huu fo lahenda bea heo neme Kristus nanori-nafada Na, sona ana ta nabua-naesa no Manetualain. Tehuu lahenda fo homu nahere nanori-nafadaꞌ ria, ana nabua-naesa no Manetualain, ma Ria Anan Yesus Kristus.
10 Maneniko lahenda mai nanori-nafada hal ta matetuꞌ ara laꞌeneuꞌ Kristus, sona bosoꞌ sipoꞌ ana nai emi umam, ma bosoꞌ tao daleꞌ neuꞌ ana. 11 Huu fo maneniko emi tao daleꞌ neuꞌ ana, sona emi boe tuka nai ria nonoi-tatao tadalu na.
Yohanis duiꞌ nateꞌe susura na
12 Au bei ahiiꞌ afada emi hal dodouꞌ, tehuu malole lenaꞌ au bosoꞌ duiꞌ asa reuꞌ susuraꞌ. Huu fo ta dooꞌ a soꞌ, te au sakaꞌ mai dedea memaꞌ oo emi, ela tebe-tebe ita bisa tamahoꞌo belaꞌ a.
13 Manetualain here mama susi ma boe. Ria ana nara haitua haraoe soda-moleꞌ fee mama sara rai naa.
Noi ri naꞌ so.
Soda-moleꞌ neme au mai,
Yohanis
* 1:1 Lahenda malelaꞌ ruma rae bate inaꞌ ia no ana nara, nana lahenda fo riꞌ Yohanis nalelaꞌ asa neme uluꞌ mai, ma sira dua parnaa sama-sama ralalaꞌo Ramatuaꞌ a nonoi-tataon. Fekeꞌ ruma bali afi rae, Yohanis pake nade fekeꞌ fo riꞌ nae inaꞌ ia no ana nara nana siꞌ, saraniꞌ esa no lahenda nara. 1:5 Yohanis 13:34; 15:12, 17