16
În ce privește colecta pentru sfinți, așa cum am poruncit adunărilor din Galatia, faceți și voi la fel. În prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi să economisească după cum poate prospera, ca să nu se facă colecte când voi veni eu. Când voi sosi, voi trimite pe oricine veți aproba cu scrisori pentru a duce darul vostru binevoitor la Ierusalim. Dacă se cuvine să merg și eu, vor merge și ei cu mine.
Când voi trece prin Macedonia, voi veni la voi, căci trec prin Macedonia. Dar la voi s-ar putea să rămân la voi, sau chiar să iernez la voi, ca să mă trimiteți la drum, oriunde m-aș duce. Căci nu vreau să vă văd acum în trecere, ci sper să rămân o vreme cu voi, dacă Domnul va îngădui. Dar voi rămâne la Efes până la Cincizecime, pentru că mi s-a deschis o ușă mare și eficientă și sunt mulți adversari.
10 Iar dacă vine Timotei, vezi să fie cu voi fără teamă, căci el face lucrarea Domnului, cum fac și eu. 11 De aceea, nimeni să nu-l disprețuiască. Ci puneți-l înainte, în pace, în călătoria lui, ca să vină la mine, căci îl aștept cu frații.
12 În ce privește pe fratele Apolo, l-am îndemnat să vină la voi împreună cu frații, dar nu a dorit deloc să vină acum; dar va veni când va avea ocazia.
13 Privește! Rămâneți tari în credință! Fiți curajoși! Fiți tari! 14 Tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste.
15 Și vă rog, fraților, că știți că casa lui Ștefanas este cea dintâi roadă din Ahaia, și că s-a pus în slujba sfinților, 16 și voi să vă supuneți lor și tuturor celor ce ajută la lucrare și lucrează. 17 Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunatus și a lui Achaicus; căci ceea ce lipsea din partea voastră, ei au suplinit. 18 Căci ei au împrospătat spiritul meu și al vostru. De aceea, recunoașteți-i pe cei care sunt astfel.
19 Adunările din Asia vă salută. Acuila și Priscila vă salută călduros în Domnul, împreună cu adunarea care este în casa lor. 20 Toți frații vă salută. Salutați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă.
21 Această salutare este făcută de mine, Pavel, cu mâna mea. 22 Dacă cineva nu iubește pe Domnul Isus Hristos, să fie blestemat. Vino, Doamne! 23 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi. 24 Dragostea mea pentru voi toți în Hristos Isus. Amin.