3
Începem oare să ne lăudăm din nou? Sau avem nevoie, ca unii, de scrisori de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, fiind descoperit că sunteți o scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe table de piatră, ci pe table care sunt inimi de carne.
O astfel de încredere avem în Hristos față de Dumnezeu, prin Hristos, nu că ne-ar ajunge ceva de la noi înșine, ca să dăm socoteală de la noi înșine, ci că ne este de la Dumnezeu, care ne-a făcut și pe noi destoinici, ca slujitori ai unui legământ nou, nu al literei, ci al Duhului. Căci litera ucide, dar Duhul dă viață.
Dar dacă slujba morții, scrisă și gravată pe pietre, a venit cu slavă, încât copiii lui Israel nu puteau să privească cu stăruință la fața lui Moise, din pricina slavei feței lui, care era trecătoare, nu va fi oare slujba Duhului cu mult mai multă slavă? Căci dacă slujba condamnării are glorie, slujba dreptății depășește cu mult mai mult în glorie. 10 Căci, cu siguranță, ceea ce a fost făcut glorios nu a fost făcut glorios în această privință, din cauza gloriei care întrece. 11 Căci dacă ceea ce trece a fost cu glorie, cu atât mai mult ceea ce rămâne este în glorie.
12 De aceea, având o astfel de nădejde, ne folosim de o mare îndrăzneală în vorbire, 13 și nu ca Moise, care și-a pus un văl pe față, ca să nu privească cu stăruință copiii lui Israel la sfârșitul a ceea ce era pe cale să treacă. 14 Dar mintea lor a fost împietrită, căci până în ziua de azi, la citirea vechiului legământ, același văl rămâne, pentru că în Cristos el trece. 15 Dar până în ziua de azi, când se citește Moise, un văl stă pe inima lor. 16 Dar de câte ori cineva se întoarce la Domnul, vălul este îndepărtat. 17 Or, Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. 18 Dar noi toți, văzând cu fața descoperită slava Domnului ca într-o oglindă, ne transformăm în același chip, din slavă în slavă, ca de la Domnul, Duhul.