5
Căci știm că, dacă se va desființa cortul nostru pământesc, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mână, veșnică, în ceruri. Căci, cu siguranță, în aceasta gemem, dorind să fim îmbrăcați cu locuința noastră care este din ceruri, dacă, într-adevăr, fiind îmbrăcați, nu vom fi găsiți goi. Căci, într-adevăr, noi, care suntem în acest cort, gemem, fiind împovărați, nu că am dori să fim dezbrăcați, ci că dorim să fim îmbrăcați, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Or, cel care ne-a făcut tocmai pentru acest lucru este Dumnezeu, care ne-a dat și avansul Duhului.
De aceea suntem totdeauna încrezători și știm că, dacă suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul, căci umblăm prin credință, nu prin vedere. Suntem curajoși, zic, și suntem dispuși mai degrabă să fim absenți din trup și să fim acasă la Domnul. De aceea și noi ne propunem, fie că suntem acasă, fie că suntem absenți, să îi fim binevoitori. 10 Căci toți trebuie să fim descoperiți înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească cele din trup, după cum a făcut, fie că este bun, fie că este rău.
11 Cunoscând deci frica de Domnul, noi convingem pe oameni, dar suntem descoperiți lui Dumnezeu, și sper că suntem descoperiți și în conștiințele voastre. 12 Căci nu ne recomandăm din nou vouă, ci vorbim ca să vă dăm prilej de laudă în numele nostru, ca să aveți ce răspunde celor care se laudă în aparență și nu în inimă. 13 Căci, dacă suntem în afară de noi înșine, este pentru Dumnezeu. Sau dacă suntem cu mintea trează, este pentru voi. 14 Căci dragostea lui Hristos ne constrânge, pentru că noi judecăm astfel: că unul a murit pentru toți, deci toți au murit. 15 El a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei.
16 De aceea nu mai cunoaștem pe nimeni după trup de acum înainte. Chiar dacă am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaștem astfel. 17 Prin urmare, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut. Iată, toate lucrurile au devenit noi. 18 Dar toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El însuși prin Isus Hristos și ne-a dat slujba împăcării; 19 și anume, că Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu Sine, fără să le socotească greșelile lor, și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării.
20 Noi suntem deci ambasadori în numele lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar ruga prin noi; vă rugăm în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. 21 Căci pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut să fie păcat în locul nostru, pentru ca noi să devenim în El neprihănirea lui Dumnezeu.