6
Lucrând împreună, vă rugăm, de asemenea, să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu. Căci el spune,
“La un moment acceptabil te-am ascultat.
În ziua mântuirii te-am ajutat.”
Iată, acum este timpul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Nu dăm prilej de poticnire în nimic, pentru ca slujba noastră să nu fie învinuită, ci în orice lucru ne lăudăm ca slujitori ai lui Dumnezeu: în mare răbdare, în necazuri, în greutăți, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în munci, în privegheri, în posturi, în puritate, în cunoaștere, în perseverență, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste sinceră, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armura dreptății la dreapta și la stânga, prin glorie și dezonoare, prin raport rău și raport bun, ca înșelători și totuși adevărați, ca necunoscuți și totuși bine cunoscuți, ca muribunzi și iată-ne vii, ca pedepsiți și nu uciși, 10 ca întristați și totuși mereu bucuroși, ca săraci și totuși îmbogățind pe mulți, ca neavând nimic și totuși posedând toate lucrurile.
11 Gura noastră este deschisă pentru voi, Corinteni. Inima noastră este lărgită. 12 Voi nu sunteți limitați de noi, ci sunteți limitați de propriile voastre afecțiuni. 13 Acum, în schimb — vorbesc ca și copiilor mei — deschideți-vă și voi inimile.
14 Nu vă legați cu necredincioșii printr-un jug nepotrivit, căci ce părtășie au dreptatea și nelegiuirea? Sau ce părtășie are lumina cu întunericul? 15 Ce înțelegere are Hristos cu Belial? Sau ce părtășie are un credincios cu un necredincios? 16 Ce înțelegere are un templu al lui Dumnezeu cu idolii? Căci voi sunteți un templu al Dumnezeului cel viu. Chiar așa cum a spus Dumnezeu: “Voi locui în ei și voi umbla în ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu”. 17 De aceea
“'Ieși din mijlocul lor,
și fiți despărțiți”, zice Domnul.
'Nu te atinge de nimic necurat.
Te voi primi.
18 Eu vă voi fi ca un Tată.
Veți fi pentru mine fii și fiice”.
spune Domnul Atotputernic.”