9
Într-adevăr, este de prisos să vă scriu cu privire la slujba sfinților, pentru că știu că sunteți pregătiți, și mă laud cu aceasta în numele vostru în fața celor din Macedonia, că și Ahaia a fost pregătită în anul trecut. Zelul vostru a stârnit foarte mulți dintre ei. Dar am trimis pe frații aceștia pentru ca lăudarea noastră în numele vostru să nu fie în zadar în această privință, pentru ca, așa cum am spus, să fiți pregătiți, ca nu cumva, dacă cineva din Macedonia vine acolo cu mine și vă găsește nepregătiți, noi (ca să nu mai vorbim de voi) să fim dezamăgiți în această lăudăroșenie încrezătoare. De aceea, am considerat necesar să rog pe frați să meargă înainte la tine și să aranjeze din timp darul generos pe care l-ai promis mai înainte, pentru ca acesta să fie pregătit ca o chestiune de generozitate și nu de lăcomie.
Amintește-ți că cine seamănă cu zgârcenie va secera și el cu zgârcenie. Cine seamănă din belșug va secera și el din belșug. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima sa, nu cu părere de rău sau cu silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Și Dumnezeu poate să vă facă să vă prisosească tot harul, pentru ca, având totdeauna în toate cele de trebuință, să abundați pentru orice lucrare bună. După cum este scris,
“S-a împrăștiat în străinătate. El a dat săracilor.
Neprihănirea Lui rămâne pentru totdeauna.”
10 Iar Acela care dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, să vă dea și El sămânța voastră pentru semănat și să înmulțească roadele dreptății voastre, 11 fiind voi îmbogățiți în toate pentru toată generozitatea, care aduce mulțumiri lui Dumnezeu prin noi. 12 Căci această slujbă de dăruire pe care o îndepliniți nu numai că suplinește lipsurile printre sfinți, ci abundă și prin multă mulțumire lui Dumnezeu, 13 având în vedere că, prin dovada dată de această slujbă, ei îl slăvesc pe Dumnezeu pentru ascultarea mărturisirii voastre față de Buna Vestire a lui Cristos și pentru generozitatea contribuției voastre față de ei și față de toți, 14 în timp ce ei înșiși, de asemenea, cu rugăminți în favoarea voastră, tânjesc după voi, datorită harului extraordinar al lui Dumnezeu în voi. 15 Acum, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său inefabil!