8
Mai mult, fraților, vă facem cunoscut harul lui Dumnezeu, care a fost dat în adunările din Macedonia, cum, într-o grea încercare de suferință, abundența bucuriei lor și sărăcia lor adâncă au sporit până la bogăția generozității lor. Căci, după puterile lor, mărturisesc, da și dincolo de puterile lor, au dat de bunăvoie, rugându-ne cu multă rugăminte să primim acest har și părtășia în slujirea sfinților. Acest lucru nu a fost așa cum ne așteptam, ci mai întâi s-au dăruit pe ei înșiși Domnului și nouă prin voia lui Dumnezeu. Așa că l-am îndemnat pe Titus, ca, după cum mai înainte făcuse un început, să desăvârșească și el în voi acest har. Dar, așa cum voi abundați în toate — în credință, în exprimare, în cunoștință, în toată seriozitatea și în dragostea voastră față de noi —, vedeți să abundați și voi în acest har.
Nu vorbesc ca o poruncă, ci ca să dovedesc, prin sinceritatea altora, sinceritatea dragostei voastre. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, care, deși era bogat, s-a făcut sărac de dragul vostru, pentru ca voi, prin sărăcia lui, să vă îmbogățiți. 10 Eu vă dau un sfat în acest sens: se cuvine ca voi, care ați fost primii care ați început acum un an, nu numai să faceți, ci și să fiți binevoitori. 11 Dar acum săvârșiți și facerea, pentru ca, după cum a fost disponibilitatea de a fi dispuși, să fie și desăvârșirea din capacitatea voastră. 12 Căci, dacă disponibilitatea există, este acceptabil după ceea ce aveți, nu după ceea ce nu aveți. 13 Căci aceasta nu este pentru ca altora să le fie ușurat și vouă să vă chinuiți, 14 ci pentru egalitate. Abundența voastră în acest moment suplinește lipsa lor, pentru ca și abundența lor să devină o suplinire a lipsei voastre, pentru ca să fie egalitate. 15 După cum este scris: “Cel care a strâns mult nu a avut nimic de prisos, iar cel care a strâns puțin nu a avut lipsă”.
16 Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Titus aceeași grijă pentru voi. 17 Căci, într-adevăr, el a acceptat îndemnul nostru, dar, fiind el însuși foarte serios, a plecat de bunăvoie la voi. 18 Am trimis împreună cu el pe fratele a cărui laudă în Buna Vestire este cunoscută în toate adunările. 19 Și nu numai atât, ci și el a fost desemnat de adunări să călătorească împreună cu noi în acest har, pe care îl slujim pentru gloria Domnului însuși și pentru a ne arăta disponibilitatea noastră. 20 Noi evităm acest lucru, ca nimeni să ne învinuiască în legătură cu această abundență care este administrată de noi. 21 având în vedere lucruri onorabile, nu numai în ochii Domnului, ci și în ochii oamenilor. 22 Am trimis împreună cu ei pe fratele nostru, pe care l-am dovedit de multe ori harnic în multe lucruri, dar acum cu mult mai harnic, din cauza marii încrederi pe care o are în voi. 23 Cât despre Titus, el este partenerul și colaboratorul meu pentru voi. Cât despre frații noștri, ei sunt apostolii adunărilor, slava lui Hristos. 24 De aceea, arătați-le înaintea adunărilor dovada iubirii voastre față de ei și a lăudării noastre în numele vostru.