2
Voi ați fost înviați, când erați morți în fărădelegi și păcate, în care umblați odinioară, după cursul acestei lumi, după prințul puterii aerului, duhul care lucrează acum în copiii neascultătorilor. Și noi toți am trăit odinioară printre ei în poftele cărnii noastre, împlinind poftele cărnii și ale minții, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea Sa dragoste cu care ne-a iubit, chiar și atunci când eram morți din cauza greșelilor noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos — prin har ați fost mântuiți — și ne-a înviat împreună cu El și ne-a făcut să ședem cu El în locurile cerești în Hristos Isus, pentru ca în veacurile viitoare să arate bogăția nespus de mare a harului Său în bunătatea Sa față de noi în Hristos Isus; căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu de la voi înșivă; este un dar al lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Isus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele.
11 Aduceți-vă aminte că odinioară, voi, neamurile în trup, care sunteți numiți “netăiați împrejur” prin ceea ce se numește “tăierea împrejur” (în trup, făcută de mâini), 12 erați în vremea aceea despărțiți de Hristos, înstrăinați de comunitatea lui Israel și străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. 13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care altădată erați departe, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. 14 Căci el este pacea noastră, care i-a făcut pe amândoi una și a dărâmat zidul de mijloc al despărțirii, 15 după ce a desființat în trupul său ostilitatea, legea poruncilor cuprinse în rânduieli, ca să creeze în sine un singur om nou din cei doi, făcând pace, 16 și să-i împace pe amândoi într-un singur trup cu Dumnezeu prin cruce, după ce a ucis prin ea ostilitatea. 17 El a venit și a propovăduit pacea atât vouă, care erați departe, cât și celor apropiați. 18 Căci prin el amândoi avem acces la Tatăl într-un singur Duh. 19 Așadar, voi nu mai sunteți străini și străini, ci sunteți concetățeni ai sfinților și ai casei lui Dumnezeu, 20 fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra unghiulară principală fiind Cristos Isus însuși; 21 în care toată clădirea, bine închegată, se dezvoltă într-un templu sfânt în Domnul; 22 în care și voi sunteți zidiți împreună pentru a fi locuința lui Dumnezeu în Duhul Sfânt.