3
De aceea, eu, Pavel, sunt prizonierul lui Hristos Isus pentru voi, neamurilor, dacă ați auzit despre administrarea harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat față de voi, și despre faptul că, prin revelație, mi s-a făcut cunoscut misterul, așa cum am scris mai înainte în puține cuvinte, și prin care, când citiți, puteți pricepe înțelegerea mea în misterul lui Hristos, care în alte generații nu a fost făcut cunoscut fiilor oamenilor, așa cum a fost descoperit acum sfinților Săi apostoli și profeți în Duhul Sfânt, că neamurile sunt părtașe la moștenire și la trup și părtașe la făgăduința Lui în Hristos Isus prin Buna Vestire, de care am fost făcut slujitor, potrivit darului harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat, după lucrarea puterii Lui. Mie, cel mai mic dintre toți sfinții, mi-a fost dat acest har, ca să propovăduiesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să fac pe toți oamenii să vadă care este administrarea misterului care de veacuri a fost ascuns în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile prin Isus Hristos, 10 pentru ca acum, prin adunare, înțelepciunea multiplă a lui Dumnezeu să fie făcută cunoscută principatelor și puterilor din locurile cerești, 11 conform scopului veșnic pe care l-a împlinit în Hristos Isus, Domnul nostru. 12 În El avem îndrăzneală și acces cu încredere, prin credința noastră în El. 13 De aceea vă rog să nu vă pierdeți inima din cauza necazurilor mele pentru voi, care sunt gloria voastră.
14 De aceea, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 de la care se numește orice familie în ceruri și pe pământ, 16 ca să vă dea, după bogăția slavei Lui, să fiți întăriți cu putere, prin Duhul Său, în lăuntrul vostru, 17 pentru ca Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca voi, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18 să fiți întăriți ca să înțelegeți împreună cu toți sfinții care este lățimea, lungimea, înălțimea și adâncimea, 19 și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20 Iar Celui ce poate să facă mai mult decât cerem și decât gândim noi, după puterea care lucrează în noi, 21 Lui să fie slava în adunare și în Hristos Isus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin.