6
Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci așa este drept. “Cinstiți pe tatăl vostru și pe mama voastră”, care este prima poruncă cu o promisiune: “ca să vă fie bine și să trăiți mult pe pământ”.
Voi, taților, nu vă mâniați copiii, ci creșteți-i în disciplina și învățătura Domnului.
Slujitori, fiți supuși celor care, după trup, sunt stăpânii voștri, cu frică și cu cutremur, în curăția inimii voastre, ca față de Hristos, nu în felul de a sluji numai când ochii sunt ațintiți asupra voastră, ca niște plăceri de oameni, ci ca niște slujitori ai lui Hristos, făcând din inimă voia lui Dumnezeu, cu bunăvoință, slujind ca Domnului și nu ca oamenilor, știind că orice lucru bun pe care îl face fiecare, va primi din nou același bine de la Domnul, fie că este legat, fie că este liber.
Voi, stăpânilor, faceți-le și voi la fel și lăsați-vă amenințați, știind că Cel ce este și stăpânul lor și al vostru este în ceruri și că la El nu este nici un fel de părtinire.
10 În sfârșit, întăriți-vă în Domnul și în tăria puterii Lui. 11 Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva vicleniei diavolului. 12 Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva puterilor, împotriva stăpânitorilor lumii, a întunericului acestui veac și împotriva forțelor spirituale ale răutății din locurile cerești. 13 De aceea, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista în ziua cea rea și, după ce ați făcut totul, să rămâneți în picioare. 14 Rămâneți deci în picioare, având centura utilă a adevărului încheiată la brâu, îmbrăcând platoșa neprihănirii, 15 și încălțându-vă picioarele cu pregătirea Bunei Vestiri a păcii, 16 și, mai presus de toate, luând scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. 17 și luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu; 18 cu toată rugăciunea și cererile, rugându-vă în orice moment în Duhul și veghind în acest scop cu toată stăruința și cererile pentru toți sfinții. 19 Rugați-vă pentru mine, ca să mi se dea posibilitatea de a-mi deschide gura, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală misterul Bunei Vestiri, 20 pentru care sunt ambasador în lanțuri; ca în el să vorbesc cu îndrăzneală, așa cum trebuie să vorbesc.
21 Dar, ca să știți și voi cum stau lucrurile cu mine și cum mă descurc, Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios în Domnul, vă va face cunoscute toate lucrurile. 22 Tocmai de aceea vi l-am trimis la voi, ca să cunoașteți starea noastră și ca să vă mângâie inimile.
23 Pace fraților și dragoste cu credință, de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos. 24 Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu dragoste incoruptibilă. Amin.