Scrisoarea lui Pavel către Filipeni
1
Pavel și Timotei, slujitori ai lui Isus Hristos, către toți sfinții în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii și slujitorii: Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!
Mulțumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi, în orice cerere a mea, în numele vostru toți, și îmi fac cererile cu bucurie, pentru că, din prima zi și până acum, ați fost părtași la propovăduirea Evangheliei, fiind încredințați de aceasta: că Cel ce a început în voi o lucrare bună o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Isus Hristos. Este chiar corect ca eu să gândesc astfel în numele tuturor, pentru că vă am în inima mea, deoarece, atât în legăturile mele, cât și în apărarea și confirmarea Bunei Vestiri, voi toți sunteți părtași cu mine la har. Căci Dumnezeu îmi este martor, căci Dumnezeu îmi este martor, cât de mult vă doresc pe voi toți în îndurarea lui Isus Cristos.
Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în toată priceperea, 10 pentru ca să puteți să vă dați seama de lucrurile bune, ca să fiți sinceri și fără prihană până în ziua lui Hristos, 11 fiind plini de roadele neprihănirii care sunt prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
12 Vreau să știți, fraților, că ceea ce mi s-a întâmplat a fost mai degrabă spre binele Evangheliei, 13 astfel încât toată paza palatului și toți ceilalți au văzut că sunt legat în Hristos, 14 și că cei mai mulți frați în Domnul, încredințați de legăturile mele, au mai multă îndrăzneală să spună fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. 15 Unii, într-adevăr, propovăduiesc pe Hristos chiar din invidie și din ceartă, iar alții și din bunăvoință. 16 Primii îl predică pe Cristos cu nesimțire, din ambiție egoistă, gândindu-se că adaugă suferință la lanțurile mele; 17 iar cei din urmă din iubire, știind că sunt desemnat pentru apărarea Bunei Vestiri.
18 Ce contează? Numai că în orice mod, fie că este vorba de prefăcătorie sau de adevăr, Hristos este vestit. Mă bucur de acest lucru, da, și mă voi bucura. 19 Căci știu că acest lucru se va dovedi spre mântuirea mea, prin rugăciunile voastre și prin suplinirea Duhului lui Isus Hristos, 20 conform așteptării și nădejdii mele cele mai sincere, că nu voi fi dezamăgit în niciun fel, ci cu toată îndrăzneala, ca întotdeauna, acum și Hristos va fi mărit în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte. 21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. 22 Dar dacă voi continua să trăiesc în trup, aceasta va aduce roade din lucrarea mea; totuși, nu știu ce voi alege. 23 Dar eu sunt greu de ales între cele două, având dorința de a pleca și de a fi cu Hristos, care este mult mai bun. 24 Totuși, a rămâne în trup este mai necesar pentru voi. 25 Având această încredințare, știu că voi rămâne, da, și voi rămâne cu voi toți pentru progresul și bucuria voastră în credință, 26 pentru ca lăudăroșia voastră în Hristos Isus să fie din belșug în mine, prin prezența mea din nou la voi.
27 Numai să aveți o viață demnă de Buna Vestire a lui Hristos, pentru ca, fie că vin să vă văd, fie că lipsesc, să aflu despre starea voastră, că rămâneți tari într-un singur duh, cu un singur suflet, luptând pentru credința în Buna Vestire; 28 și să nu vă speriați de nimic din partea potrivnicilor, care pentru ei este o dovadă de pieire, iar pentru voi de mântuire, și aceasta de la Dumnezeu. 29 pentru că vi s-a acordat în numele lui Cristos, nu numai să credeți în el, ci și să suferiți în numele lui, 30 având același conflict pe care l-ați văzut în mine și pe care acum auziți că este în mine.