2
Deci, dacă este vreun îndemn în Hristos, dacă este vreo mângâiere a iubirii, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo îndurare și compasiune, faceți-mi deplină bucuria, fiind de aceeași părere, având aceeași iubire, fiind de acord, de un singur gând; nu faceți nimic din rivalitate sau din îngâmfare, ci în smerenie, fiecare dintre voi socotind pe alții mai buni decât el însuși; fiecare dintre voi să nu se uite numai la lucrurile sale, ci fiecare dintre voi să se uite și la lucrurile altora.
Să aveți în minte lucrul acesta, care a fost și în Hristos Isus, care, fiind în formă de Dumnezeu, n-a considerat că egalitatea cu Dumnezeu este un lucru de care să se agațe, ci s-a deșertat pe Sine însuși, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și, fiind găsit în formă umană, s-a smerit pe sine însuși, făcându-se ascultător până la moarte, da, moartea de pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a și înălțat foarte mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca la numele lui Isus să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ, 11 și orice limbă să mărturisească faptul că Isus Hristos este Domnul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl.
12 Deci, iubiții mei, așa cum ați ascultat întotdeauna, nu numai în prezența mea, ci și acum cu mult mai mult în absența mea, lucrați cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră. 13 Căci Dumnezeu este cel care lucrează în voi, atât ca să vrea, cât și ca să lucreze, pentru buna Lui plăcere.
14 Faceți totul fără să vă plângeți și fără să vă certați, 15 ca să fiți fără vină și fără prihană, copii ai lui Dumnezeu, fără cusur, în mijlocul unui neam strâmb și pervers, în mijlocul căruia să fiți văzuți ca niște lumini în lume, 16 ținând sus cuvântul vieții, ca să am cu ce mă lăuda în ziua lui Hristos, că n-am alergat în zadar și n-am muncit în zadar. 17 Da, și dacă sunt revărsat pe jertfa și slujba credinței voastre, mă bucur și mă bucur cu voi toți. 18 În același fel, și voi ar trebui să vă bucurați și să vă veseliți împreună cu mine.
19 Dar sper în Domnul Isus să vă trimită curând pe Timotei, ca să mă bucur și eu când voi ști ce faceți. 20 Căci nu mai am pe nimeni altcineva la fel, care să se îngrijească cu adevărat de tine. 21 Pentru că toți își caută ale lor, nu lucrurile lui Isus Hristos. 22 Dar voi știți că el s-a dovedit pe sine însuși. Așa cum un copil își slujește tatăl, așa a slujit și el alături de mine pentru promovarea Veștii Bune. 23 De aceea, sper să-l trimit imediat, imediat ce voi vedea cum va merge cu mine. 24 Dar am încredere în Domnul că și eu însumi voi veni în curând.
25 Dar am crezut că este necesar să trimit la voi pe Epafrodit, fratele meu, tovarășul meu de muncă, tovarășul meu de luptă, apostolul vostru și slujitorul meu de nevoie, 26 căci el vă dorea mult pe toți și era foarte tulburat, pentru că ați auzit că este bolnav. 27 Căci, într-adevăr, a fost bolnav aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el, și nu numai de el, ci și de mine, ca să nu am parte de întristare peste întristare. 28 L-am trimis deci cu mai multă sârguință, ca, atunci când îl veți vedea din nou, să vă bucurați, iar eu să fiu mai puțin întristat. 29 Primiți-l, așadar, în Domnul cu toată bucuria și țineți cu cinste pe astfel de oameni, 30 pentru că, pentru lucrarea lui Hristos, a fost aproape de moarte, riscându-și viața pentru a suplini ceea ce lipsea în slujirea voastră față de mine.