3
În sfârșit, frații mei, bucurați-vă în Domnul! Ca să vă scriu aceleași lucruri, pentru mine, într-adevăr, nu este obositor, dar pentru voi este sigur.
Ferește-te de câini, ferește-te de lucrătorii răi, ferește-te de falsa tăiere împrejur. Căci noi suntem circumcizia, care ne închinăm lui Dumnezeu în Duhul și ne bucurăm în Hristos Isus, și nu ne încredem în carne; deși eu însumi aș putea să mă încredințez chiar în carne. Dacă altcineva crede că are încredere în carne, eu încă și mai mult: tăiat împrejur în ziua a opta, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din Evrei; în privința legii, fariseu; în privința zelului, persecutând adunarea; în privința dreptății care este în lege, găsit fără vină.
Dar ceea ce era pentru mine un câștig, consider că este o pierdere pentru Hristos. Da, cu siguranță, și consider că toate lucrurile sunt o pierdere pentru excelența cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care am suferit pierderea tuturor lucrurilor și nu le socotesc decât gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, neavând o neprihănire a mea, cea care vine din Lege, ci cea care este prin credința în Hristos, neprihănirea care vine de la Dumnezeu prin credință, 10 pentru ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Sale și părtășia suferințelor Sale, devenind conform cu moartea Sa, 11 dacă prin orice mijloc pot ajunge la învierea din morți. 12 Nu că aș fi obținut deja sau că sunt deja desăvârșit, ci mă silesc să mă apuc de ceea ce am fost și eu apucat prin Hristos Isus.
13 Fraților, nu mă consider încă stăpân pe mine însumi, dar un lucru știu: uitând cele de pe urmă și tinzând spre cele de dinainte, 14 urmăresc să ajung la țintă, pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Hristos Isus. 15 Să gândim, așadar, ca toți cei care suntem desăvârșiți, să gândim astfel. Dacă în ceva gândiți altfel, Dumnezeu vă va descoperi și acest lucru. 16 Cu toate acestea, în măsura în care am ajuns deja, să umblăm după aceeași regulă. Să avem același gând.
17 Fraților, fiți împreună imitatori ai mei și luați aminte la cei ce umblă pe calea aceasta, după cum ne aveți pe noi ca pildă. 18 Căci mulți umblă, despre care v-am spus de multe ori, și acum vă spun chiar plângând, ca vrăjmașii crucii lui Hristos, 19 al căror scop este pieirea, al căror dumnezeu este pântecele și a căror slavă este în rușinea lor, care se gândesc la lucruri pământești. 20 Căci cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm și noi un Mântuitor, pe Domnul Isus Hristos, 21 care va schimba trupul umilinței noastre, ca să se conformeze trupului slavei Sale, după lucrarea prin care poate chiar să supună toate lucrurile lui însuși.