4
De aceea, frații mei, iubiți și doriți, bucuria și cununa mea, stați tari în Domnul în felul acesta, iubiții mei.
Îndemn pe Euodia și pe Sinteea să gândească la fel în Domnul. Da, te rog și pe tine, partener adevărat, ajută-le pe aceste femei, căci ele au lucrat împreună cu mine la Buna Vestire, împreună cu Clement și cu ceilalți colaboratori ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieții.
Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Din nou voi spune: “Bucurați-vă!”. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este la îndemână. În nimic să nu vă îngrijorați, ci în toate, prin rugăciune și cereri cu mulțumiri, cererile voastre să fie făcute cunoscute lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile voastre în Hristos Isus.
În sfârșit, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este onorabil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este frumos, tot ce este de bună reputație, dacă este vreo virtute și dacă este ceva vrednic de laudă, gândiți-vă la acestea. Faceți ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut la mine, și Dumnezeul păcii va fi cu voi.
10 Dar mă bucur foarte mult în Domnul că acum, în sfârșit, ți-ai înviat gândul la mine, la care te-ai gândit, dar nu ai avut prilej. 11 Nu că vorbesc din cauza lipsei, căci am învățat, în orice stare aș fi, să mă mulțumesc cu ea. 12 Știu să mă smeresc și știu și să mă îmbogățesc. În orice și în orice împrejurare am învățat secretul atât de a fi sătul, cât și de a fi flămând, atât de a abunda, cât și de a fi în nevoie. 13 Pot face totul prin Hristos, care mă întărește. 14 Oricum, ați făcut bine că ați luat parte la necazul meu. 15 Știți și voi înșivă, filipenilor, că la începutul Bunei Vestiri, când am plecat din Macedonia, nicio adunare nu a avut parte cu mine în ceea ce privește dăruirea și primirea, ci numai voi. 16 Căci chiar și în Tesalonic ați trimis o dată și încă o dată la nevoia mea. 17 Nu că eu caut darul, ci caut rodul care crește în contul vostru. 18 Dar eu am totul și abundă. Sunt sătul, după ce am primit de la Epafrodit ceea ce a venit de la tine, o mireasmă plăcută, o jertfă plăcută și bineplăcută lui Dumnezeu. 19 Dumnezeul meu va împlini orice nevoie a voastră, după bogăția Lui în slavă, în Hristos Isus. 20 Acum, a Dumnezeului și Tatălui nostru să fie gloria în vecii vecilor! Amin.
21 Salutați pe fiecare sfânt în Hristos Isus. Frații care sunt cu mine vă salută. 22 Vă salută toți sfinții, mai ales cei din casa lui Cezar.
23 Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi toți. Amin.