Prima scrisoare a lui Pavel către Tesaloniceni
1
Pavel, Silvan și Timotei, către adunarea Tesalonicenilor, în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.
Mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toți, pomenindu-vă în rugăciunile noastre, amintindu-ne neîncetat de lucrarea voastră de credință, de osteneala dragostei și de perseverența speranței în Domnul nostru Isus Hristos, înaintea Dumnezeului și Tatălui nostru. Știm, fraților iubiți de Dumnezeu, că sunteți aleși, și că Buna Vestire a noastră a ajuns la voi nu numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și cu multă siguranță. Știți ce fel de oameni ne-am arătat a fi printre voi pentru voi. Voi v-ați făcut imitatori ai noștri și ai Domnului, primind Cuvântul în multă suferință, cu bucuria Duhului Sfânt, astfel încât ați devenit un exemplu pentru toți cei care cred în Macedonia și în Ahaia. Căci de la voi a fost vestit cuvântul Domnului, nu numai în Macedonia și în Ahaia, ci și în orice loc s-a răspândit credința voastră față de Dumnezeu, astfel încât nu mai este nevoie să spunem nimic. Căci ei înșiși raportează despre noi ce fel de primire am avut din partea voastră și cum v-ați întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiți unui Dumnezeu viu și adevărat, 10 și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți: Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare.