4
Stăpâni, dați robilor voștri ceea ce este drept și egal, știind că și voi aveți un Stăpân în ceruri.
Continuați cu stăruință în rugăciune, veghind în ea cu mulțumire, rugându-vă împreună și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să spunem taina lui Hristos, pentru care și eu sunt în legături, ca să o pot descoperi așa cum trebuie să vorbesc.
Umblați cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărând timpul. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, condimentată cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
Toate treburile mele vă vor fi aduse la cunoștință prin Ticus, fratele preaiubit, slujitorul credincios și tovarășul de robie în Domnul. Tocmai de aceea vi-l trimit la voi, ca să vă cunoască situația și să vă mângâie inimile, împreună cu Onesimus, fratele credincios și iubit, care este unul dintre voi. Ei vă vor face cunoscut tot ceea ce se întâmplă aici.
10 Vă salută Aristarh, tovarășul meu de închisoare, și Marcu, vărul lui Barnaba, despre care ați primit porunca: “Dacă vine la voi, primiți-l”, 11 și Isus, numit Iustus. Aceștia sunt singurii mei tovarăși de muncă pentru Împărăția lui Dumnezeu care sunt din circumcizie, oameni care mi-au fost o mângâiere.
12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Hristos, vă salută și se străduiește mereu în rugăciunile sale pentru voi, ca să fiți desăvârșiți și să fiți desăvârșiți în toată voia lui Dumnezeu. 13 Căci mărturisesc despre el că are un mare zel pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. 14 Luca, medicul iubit, și Demas vă salută. 15 Salutați-i pe frații care sunt în Laodiceea, împreună cu Nimfa și cu adunarea care este în casa lui. 16 După ce se va citi această scrisoare între voi, faceți să fie citită și în adunarea laodiceenilor și să citiți și voi scrisoarea de la Laodiceea. 17 Spune-i lui Arhipus: “Ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul, ca să o împlinești.”
18 Eu, Pavel, scriu cu mâna mea această salutare. Amintiți-vă de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.