3
Deci, dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde este Hristos, așezat la dreapta lui Dumnezeu. Puneți-vă mintea la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi veți fi arătați împreună cu el în glorie.
Omorâți, așadar, membrele voastre care sunt pe pământ: imoralitatea sexuală, necurăția, pasiunea depravată, dorința rea și lăcomia, care este idolatrie. Din pricina acestor lucruri, mânia lui Dumnezeu vine peste copiii neascultării. Și voi ați umblat odinioară în ele, când trăiați în ele, dar acum trebuie să le îndepărtați pe toate: mânia, furia, răutatea, calomnia și vorbirea rușinoasă din gura voastră. Nu vă mințiți unii pe alții, văzând că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, 10 și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoiește în cunoaștere, după chipul Creatorului său, 11 unde nu poate fi vorba de greci și iudei, de circumcizie și necircumcizie, de barbari, de sciți, de robi sau de oameni liberi, ci Hristos este totul și în toți.
12 Îmbrăcați-vă deci, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, o inimă plină de compasiune, de bunătate, de smerenie, de umilință și de stăruință; 13 purtați-vă unii pe alții și iertați-vă unii pe alții, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum v-a iertat Hristos, așa să faceți și voi.
14 Mai presus de toate aceste lucruri, umblați în dragoste, care este legătura desăvârșirii. 15 Și să domnească în inimile voastre pacea lui Dumnezeu, la care ați și fost chemați într-un singur trup, și fiți recunoscători. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască bogat în voi; cu toată înțelepciunea, învățându-vă și îndemnându-vă unii pe alții cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești, cântând cu har în inima voastră Domnului.
17 Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, faceți totul în Numele Domnului Isus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.
18 Neveste, supuneți-vă bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul.
19 Bărbați, iubiți-vă nevestele și nu vă înverșunați împotriva lor.
20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci aceasta place Domnului.
21 Părinți, nu vă provocați copiii, ca să nu se descurajeze.
22 Robilor, ascultați în toate lucrurile de cei ce vă sunt stăpâni după trup, nu numai când vă privesc, ca niște plăceri, ci cu inimă curată, temându-vă de Dumnezeu. 23 Și orice faceți, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul și nu pentru oameni, 24 știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci voi slujiți Domnului Hristos. 25 Dar cine greșește, va primi înapoi pentru greșeala pe care a făcut-o, și nu este nici o părtinire.