2
Căci vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi și pentru cei din Laodiceea, și pentru toți cei care nu Mi-au văzut fața în trup, ca să fie mângâiate inimile lor, fiind uniți în dragoste și dobândind toate bogățiile unei înțelegeri depline, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, atât a Tatălui, cât și a lui Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoștinței. Spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă amăgească cu persuasiunea discursului. Căci, chiar dacă sunt absent în trup, sunt cu voi în duh, bucurându-mă și văzând ordinea voastră și statornicia credinței voastre în Hristos.
Deci, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, umblați în El, înrădăcinați și zidiți în El și întăriți în credință, așa cum ați fost învățați, sporind în ea cu mulțumiri.
Fiți atenți să nu vă lăsați jefuiți de cineva prin filozofia lui și prin înșelăciune deșartă, după tradiția oamenilor, după duhurile elementare ale lumii, și nu după Hristos. Căci în el locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii, 10 și în el sunteți desăvârșiți, el care este capul tuturor principatelor și puterilor. 11 În El ați fost și voi tăiați împrejur cu o circumcizie care nu se face cu mâinile, prin lepădarea trupului de păcatele cărnii, în circumcizia lui Hristos, 12 fiind îngropați împreună cu El în botez, în care ați și înviat împreună cu El, prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. 13 Voi erați morți prin greșelile voastre și prin necircumcizia cărnii voastre. El v-a făcut vii împreună cu el, după ce ne-a iertat toate greșelile noastre, 14 ștergând scrisul de mână din rânduieli care era împotriva noastră. El l-a scos din calea noastră, bătându-l în cuie pe cruce. 15 După ce a dezbrăcat principatele și puterile, le-a dat în vileag, triumfând asupra lor în ea.
16 Nimeni, deci, să nu vă judece în privința mâncării sau a băuturii, sau în privința sărbătorilor, a lunii noi sau a Sabatului, 17 care sunt o umbră a lucrurilor viitoare; dar trupul este al lui Hristos. 18 Nimeni să nu vă răpească premiul vostru prin înjosirea de sine și închinarea la îngeri, stăruind în lucrurile pe care nu le-a văzut, îngâmfat în zadar de mintea lui trupească, 19 și neținându-se ferm de Cap, de la care tot trupul, fiind alimentat și unit prin încheieturi și ligamente, crește cu creșterea lui Dumnezeu.
20 Dacă ați murit împreună cu Hristos de duhurile elementare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi în lume, vă supuneți la rânduieli, 21 “Nu mânuiți, nu gustați, nu atingeți” 22 (care toate pier cu folosul), după poruncile și învățăturile oamenilor? 23 Aceste lucruri, într-adevăr, par a fi înțelepciune în ceea ce privește cultul autoimpus, umilința și severitatea față de trup, dar nu au nicio valoare împotriva desfătării cărnii.