4
În cele din urmă, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Isus, ca, după cum ați primit de la noi cum trebuie să umblați și să plăceți lui Dumnezeu, să sporiți din ce în ce mai mult. Căci știți ce instrucțiuni v-am dat prin Domnul Isus. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu: sfințirea voastră, să vă abțineți de la imoralitatea sexuală, ca fiecare dintre voi să știe să-și stăpânească trupul în sfințenie și onoare, nu în patima poftei, ca neamurile care nu-l cunosc pe Dumnezeu, ca nimeni să nu profite și să nu nedreptățească un frate sau o soră în această privință, pentru că Domnul este răzbunător în toate aceste lucruri, așa cum v-am avertizat și am mărturisit și noi mai înainte. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat pentru necurăție, ci pentru sfințire. De aceea, cel care respinge acest lucru nu respinge pe om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt.
Dar în ce privește dragostea frățească, nu este nevoie să vă scrie cineva. Căci voi înșivă sunteți învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, 10 căci, într-adevăr, așa faceți cu toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, ca să sporiți din ce în ce mai mult, 11 și să vă ambiționați să duceți o viață liniștită, să vă ocupați de treburile voastre și să lucrați cu mâinile voastre, așa cum v-am învățat noi, 12 pentru ca să umblați cum se cuvine față de cei de afară și să nu aveți nevoie de nimic.
13 Dar nu vrem, fraților, să nu știți nimic despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care nu au nici o nădejde. 14 Căci, dacă noi credem că Isus a murit și a înviat, tot așa și Dumnezeu va aduce cu el pe cei care au adormit în Isus. 15 Căci vă spunem acest lucru prin cuvântul Domnului: noi, cei vii, care am rămas până la venirea Domnului, nu vom precede în niciun fel pe cei adormiți. 16 Căci Domnul însuși se va coborî din cer cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu. Cei morți în Hristos vor învia mai întâi, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, pentru a-L întâmpina pe Domnul în aer. Astfel, vom fi cu Domnul pentru totdeauna. 18 De aceea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.