5
Dar, fraților, în ce privește vremurile și anotimpurile, nu aveți nevoie să vi se scrie nimic. Căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine ca un hoț în noapte. Căci atunci când ei vor spune: “Pace și siguranță”, atunci va veni peste ei o distrugere bruscă, ca durerile nașterii la o femeie însărcinată. Atunci nu vor scăpa în niciun fel. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, ca ziua să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți copii ai luminii și copii ai zilei. Noi nu aparținem nici nopții, nici întunericului, așa că, atunci, să nu dormim, cum fac ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei care dorm, dorm în noapte, iar cei care se îmbată, se îmbată în noapte. Dar, întrucât noi aparținem zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne cu platoșa credinței și a iubirii, iar drept coif, cu speranța mântuirii. Căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru mânie, ci pentru dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că ne trezim, fie că dormim, să trăim împreună cu el. 11 De aceea, îndemnați-vă unii pe alții și zidiți-vă unii pe alții, așa cum faceți și voi.
12 Dar vă rugăm, fraților, să cunoașteți pe cei ce lucrează între voi, care sunt peste voi în Domnul și vă îndrumă, 13 și să-i respectați și să-i cinstiți cu dragoste, pentru lucrarea lor.
Fiți în pace între voi. 14 Vă îndemnăm, fraților: Admonestați pe cei fără de minte; încurajați pe cei slabi de inimă; sprijiniți pe cei slabi; aveți răbdare față de toți. 15 Aveți grijă ca nimeni să nu întoarcă nimănui rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna ceea ce este bun pentru voi și pentru toți.
16 Bucurați-vă întotdeauna. 17 Rugați-vă fără încetare. 18 Mulțumiți în orice lucru, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus față de voi. 19 Nu stingeți Duhul Sfânt. 20 Nu disprețuiți profețiile. 21 Testați toate lucrurile și țineți ferm ceea ce este bun. 22 Abțineți-vă de la orice formă de rău.
23 Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin. Fie ca tot spiritul, sufletul și trupul vostru să fie păstrate fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Cel ce vă cheamă este credincios și va și face.
25 Fraților, rugați-vă pentru noi.
26 Salutați pe toți frații cu o sărutare sfântă. 27 Îți poruncesc solemn prin Domnul ca această scrisoare să fie citită tuturor fraților sfinți.
28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Amin.