2
Acum, fraților, cu privire la venirea Domnului nostru Isus Hristos și la adunarea noastră la El, vă rugăm să nu vă cutremurați repede în mintea voastră și să nu vă tulburați, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin scrisoare, ca și cum ar veni de la noi, spunând că ziua lui Hristos a venit deja. Nimeni să nu vă înșele în vreun fel. Căci aceasta nu va fi decât dacă va veni mai întâi răzvrătirea și dacă se va arăta omul păcatului, fiul pierzării. El se opune și se înalță împotriva a tot ceea ce se numește Dumnezeu sau la care se închină, astfel încât se așează ca Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă amintiți că, atunci când eram încă cu voi, v-am spus aceste lucruri? Acum știți ce-l oprește, ca să se arate la vremea lui. Căci misterul nelegiuirii deja lucrează. Numai că este unul care îl reține acum, până când va fi scos din cale. Atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul îl va ucide cu suflarea gurii Sale și îl va nimici prin manifestarea venirii Sale; cel a cărui venire este conform lucrării lui Satana, cu toată puterea, cu semne și minuni mincinoase, 10 și cu toată înșelăciunea răutății pentru cei care se pierd, pentru că nu au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. 11 Din această cauză, Dumnezeu le trimite o amăgire puternică, ca să creadă o minciună, 12 pentru ca să fie judecați toți cei care nu au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nedreptate.
13 Dar noi suntem datori să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați iubiți de Domnul, pentru că Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuirea prin sfințirea Duhului și prin credința în adevăr, 14 la care v-a chemat prin Buna Vestire, în vederea obținerii slavei Domnului nostru Isus Hristos. 15 Așadar, fraților, rămâneți deci tari și păstrați tradițiile pe care ați fost învățați de noi, fie prin cuvânt, fie prin scrisoare.
16 Iar Domnul nostru Iisus Hristos însuși și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin har mângâierea veșnică și buna nădejde, 17 să mângâie inimile voastre și să vă întărească în orice faptă bună și în orice cuvânt.