3
În sfârșit, fraților, rugați-vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie proslăvit, ca și la voi, și să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi, căci nu toți au credință. Dar credincios este Domnul, care vă va întări și vă va păzi de cel rău. Noi avem încredere în Domnul în ceea ce vă privește, că voi faceți și veți face ceea ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre perseverența lui Hristos.
Și acum, fraților, vă poruncim, în numele Domnului nostru Isus Hristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă în răzvrătire și nu după tradiția pe care au primit-o de la noi. Căci voi știți cum trebuie să ne imitați. Căci noi nu ne-am purtat cu răzvrătire între voi, și nici nu am mâncat pâine din mâna cuiva fără să o plătim, ci, în muncă și osteneală, am lucrat zi și noapte, ca să nu împovărăm pe niciunul dintre voi. Aceasta nu pentru că nu avem dreptul, ci pentru a ne face noi înșine un exemplu pentru voi, ca să ne imitați. 10 Căci și când eram cu voi, v-am poruncit acest lucru: “Dacă cineva nu vrea să muncească, să nu-l lăsați să mănânce”. 11 Căci am auzit că unii dintre voi umblă cu răzvrătire, care nu muncesc deloc, ci sunt niște oameni ocupați. 12 Or, celor care sunt așa, le poruncim și îi îndemnăm în Domnul Isus Hristos să lucreze cu liniște și să-și mănânce propria pâine.
13 Dar voi, fraților, nu vă obosiți în a face ce este drept. 14 Dacă cineva nu se supune cuvântului nostru din această scrisoare, observați-l pe acel om și nu vă apropiați de el, ca să fie rușinat. 15 Nu-l socotiți ca pe un dușman, ci admonestați-l ca pe un frate.
16 Și Domnul păcii să vă dea pace în toate zilele și în toate felurile. Domnul să fie cu voi toți.
17 Eu, Pavel, scriu cu mâna mea această salutare, care este semnul din fiecare scrisoare. Iată cum scriu eu. 18 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți. Amin.