Prima scrisoare a lui Pavel către Timotei
1
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Isus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Isus, Domnul nostru.
După cum v-am îndemnat când mergeam în Macedonia, rămâneți la Efes, ca să porunciți unor oameni să nu învețe o altă învățătură, și să nu dați atenție la mituri și la genealogii nesfârșite, care provoacă certuri, în loc să dea atenție la administrarea lui Dumnezeu, care este în credință. Dar scopul acestei porunci este dragostea dintr-o inimă curată, o conștiință bună și o credință sinceră, de la care unii, ratând ținta, s-au abătut spre vorbărie deșartă, dorind să fie învățători ai legii, deși nu înțeleg nici ceea ce spun, nici despre ceea ce afirmă cu tărie.
Dar noi știm că Legea este bună, dacă o folosește cineva în mod legal, știind că Legea nu a fost făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei necredincioși și profanatori, pentru ucigașii de tați și ucigașii de mame, pentru ucigașii de oameni, 10 pentru cei imorali din punct de vedere sexual, pentru homosexuali, pentru traficanții de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjurori și pentru orice alt lucru contrar bunei învățături, 11 potrivit cu Buna Vestire a slavei binecuvântatului Dumnezeu, care mi-a fost încredințată.
12 Mulțumesc Celui ce m-a făcut în stare, Hristos Isus, Domnul nostru, pentru că m-a socotit credincios, punându-mă în slujbă, 13 deși eram hulitor, prigonitor și obraznic. Cu toate acestea, am obținut îndurare, pentru că am făcut-o din necredință, în necunoștință de cauză. 14 Harul Domnului nostru a abundat nespus de mult cu credința și cu dragostea care este în Cristos Isus. 15 Este credincioasă și vrednică de toată acceptarea afirmația că Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe păcătoși, dintre care eu sunt cel dintâi. 16 Totuși, din această cauză am obținut îndurare, pentru ca, în mine mai întâi, Isus Hristos să-și arate toată răbdarea ca exemplu pentru cei care urmau să creadă în el pentru viața veșnică. 17 Acum, Regelui veșnic, nemuritor și invizibil, lui Dumnezeu, care este singurul înțelept, să fie cinstea și gloria în vecii vecilor. Amin.
18 Îți încredințez această învățătură, copilul meu Timotei, conform profețiilor care ți-au fost date mai înainte, pentru ca prin ele să duci lupta cea bună, 19 păstrând credința și o conștiință bună, pe care unii, după ce au îndepărtat-o, au naufragiat în ceea ce privește credința, 20 printre care se numără Himeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să fie învățați să nu hulească.