2
Îndemn, așadar, mai întâi de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt în poziții înalte, ca să ducem o viață liniștită și pașnică în toată evlavia și respectul. Căci acest lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la deplina cunoaștere a adevărului. Căci există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Cristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți, mărturie la timpul potrivit, pentru care am fost numit predicator și apostol — spun adevărul în Cristos, nu mint —, învățător al neamurilor în credință și adevăr.
Așadar, doresc ca oamenii să se roage în fiecare loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoială. La fel, ca și femeile să se împodobească în haine decente, cu modestie și cuviinciozitate, nu cu păr împletit, cu aur, cu perle sau cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, ceea ce se cuvine femeilor care mărturisesc evlavia. 11 Femeia să învețe în liniște, cu deplină supunere. 12 Dar eu nu permit ca o femeie să învețe și nici să exercite autoritate asupra unui bărbat, ci să fie în liniște. 13 Căci mai întâi a fost format Adam, apoi Eva. 14 Adam nu a fost înșelat, dar femeia, fiind înșelată, a căzut în neascultare; 15 dar ea va fi salvată prin nașterea copiilor, dacă vor continua în credință, în iubire și în sfințenie cu sobrietate.