3
Iată o vorbă credincioasă: cine vrea să fie supraveghetor, dorește o lucrare bună. Așadar, supraveghetorul trebuie să fie fără prihană, soț al unei singure soții, cumpătat, cumpătat, cumpătat, modest, ospitalier, bun la învățătură; să nu fie băutor, să nu fie violent, să nu fie lacom de bani, ci blând, să nu fie certăreț, să nu fie lacom; să fie unul care își conduce bine propria casă, având copiii în supunere cu toată reverența; (căci cum ar putea cineva care nu știe să-și conducă propria casă să aibă grijă de adunarea lui Dumnezeu?) nu un nou convertit, ca nu cumva, îngâmfat, să nu cadă în aceeași osândă ca și diavolul. Mai mult, trebuie să aibă o mărturie bună din partea celor de afară, ca să nu cadă în ocară și în capcana diavolului.
La fel și slujitorii trebuie să fie cuviincioși, să nu aibă o limbă cu două tăișuri, să nu fie dependenți de mult vin, să nu fie lacomi de bani, și să aibă o conștiință curată în ceea ce privește taina credinței. 10 Să fie și ei mai întâi puși la încercare; apoi să slujească, dacă sunt ireproșabili. 11 Soțiile lor, la fel, trebuie să fie respectuoase, să nu fie defăimătoare, cumpătate și credincioase în toate lucrurile. 12 Slujitorii să fie soți ai unei singure soții, să își conducă bine copiii și casele lor. 13 Căci cei care au slujit bine își dobândesc o poziție bună și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.
14 Vă scriu aceste lucruri, nădăjduind să vin curând la voi, 15 dar dacă voi aștepta mult, ca să știți cum trebuie să vă purtați în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16 Fără îndoială, taina evlaviei este mare:
Dumnezeu a fost revelat în carne și oase,
îndreptățit în spirit,
văzut de îngeri,
propovăduit printre națiuni,
crezut în lume,
și primit în slavă.