4
Dar Duhul spune în mod expres că, în vremurile de pe urmă, unii se vor depărta de la credință, ascultând de duhuri seducătoare și de învățături ale demonilor, prin ipocrizia unor oameni care spun minciuni, care-și lovesc conștiința ca un fier încins, care interzic căsătoria și poruncesc să se abțină de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat pentru a fi primite cu mulțumire de cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă este primit cu mulțumire. Căci este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.
Dacă vei învăța pe frați aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, hrănit cu cuvintele credinței și cu buna învățătură pe care ai urmat-o. Dar refuzați fabulele profane și cele ale babelor. Exersează-te spre evlavie. Căci exercițiul trupesc are o anumită valoare, dar evlavia are valoare în toate lucrurile, având făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Acest cuvânt este credincios și vrednic de toată acceptarea. 10 Căci în acest scop ne străduim și suferim ocara, pentru că ne-am pus încrederea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor care cred. 11 Poruncește și învață aceste lucruri.
12 Nimeni să nu disprețuiască tinerețea voastră, ci să fiți o pildă pentru cei credincioși, prin cuvânt, prin felul vostru de viață, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. 13 Până voi veni eu, fiți atenți la citire, la îndemn și la învățătură. 14 Nu neglijați darul care este în voi, care v-a fost dat prin profeție, prin punerea mâinilor bătrânilor. 15 Fiți sârguincioși în aceste lucruri. Dăruiește-te cu totul lor, pentru ca progresul tău să fie descoperit tuturor. 16 Fiți atenți la voi înșivă și la învățătura voastră. Continuați în aceste lucruri, căci, făcând aceasta, vă veți salva atât pe voi înșivă, cât și pe cei care vă ascultă.