5
Nu mustrați pe cel mai în vârstă, ci îndemnați-l ca pe un tată; pe cei mai tineri, ca pe niște frați; pe cele mai în vârstă, ca pe niște mame; pe cele mai tinere, ca pe niște surori, în toată curăția.
Cinstiți văduvele care sunt văduve cu adevărat. Dar, dacă vreo văduvă are copii sau nepoți, să învețe mai întâi să dea dovadă de evlavie față de familia lor și să-și răsplătească părinții, căci aceasta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Or, cea care este văduvă cu adevărat și pustie, își pune nădejdea în Dumnezeu și stăruie în cereri și rugăciuni noapte și zi. Dar cea care se dăruiește plăcerilor este moartă cât trăiește. De asemenea, poruncește aceste lucruri, ca să fie fără prihană. Dar dacă cineva nu are grijă de ai săi și mai ales de casa sa, a tăgăduit credința și este mai rău decât un necredincios.
Nimeni să nu fie înscrisă ca văduvă în vârstă de mai puțin de șaizeci de ani, după ce a fost soția unui singur bărbat, 10 și a fost aprobată prin fapte bune, dacă a crescut copii, dacă a fost ospitalieră cu străinii, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă a ușurat pe cei necăjiți și dacă a urmat cu sârguință orice lucrare bună.
11 Dar refuză pe văduvele mai tinere, pentru că, după ce au devenit desfrânate împotriva lui Hristos, vor să se căsătorească, 12 fiind osândite, pentru că au respins primul lor angajament. 13 În plus, ele învață și să fie leneșe, umblând din casă în casă. Nu numai leneși, ci și bârfitori și băgători de seamă, spunând lucruri pe care nu trebuie să le spună. 14 Așadar, doresc ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să conducă gospodăria și să nu dea prilej adversarului să insulte. 15 Căci deja unii s-au abătut după Satana. 16 Dacă vreun bărbat sau vreo femeie credincioasă are văduve, să le ușureze, și să nu lase adunarea să fie împovărată, ca să ușureze pe cele care sunt într-adevăr văduve.
17 Să fie socotiți vrednici de o cinste dublă bătrânii care conduc bine, mai ales cei ce lucrează în cuvânt și în învățătură. 18 Căci Scriptura zice: “Să nu pui botniță boului când calcă grâul”. Și: “Lucrătorul este vrednic de plata sa”.
19 Să nu primești o acuzație împotriva unui bătrân decât pe baza a doi sau trei martori. 20 Pe cei ce păcătuiesc, mustrați-i în fața tuturor, pentru ca și ceilalți să se teamă. 21 Vă poruncesc, în fața lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos și a îngerilor aleși, să respectați aceste lucruri fără prejudecăți, fără să faceți nimic cu părtinire. 22 Să nu puneți mâinile în grabă asupra nimănui. Nu fiți părtași la păcatele altora. Păstrați-vă puritatea.
23 Nu mai bea numai apă, ci bea și puțin vin, pentru sănătatea stomacului tău și pentru bolile tale frecvente.
24 Păcatele unora sunt evidente, care îi preced la judecată, iar altele vin mai târziu. 25 La fel și faptele bune sunt evidente, iar cele care sunt altfel nu pot fi ascunse.