6
Toți cei ce sunt robi sub jug să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca să nu fie hulit numele lui Dumnezeu și învățătura. Cei care au stăpâni credincioși, să nu-i disprețuiască, pentru că sunt frați, ci mai degrabă să le slujească, pentru că cei care au parte de binefacere sunt credincioși și iubiți. Învățați și îndemnați aceste lucruri.
Dacă cineva învață o altă învățătură și nu se supune cuvintelor sănătoase, cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos și învățăturii care este potrivit cu evlavia, este un îngâmfat, care nu știe nimic, ci este obsedat de certuri, de dispute și de lupte de cuvinte, de unde vin invidii, certuri, insulte, suspiciuni rele, fricțiuni constante ale oamenilor cu minți corupte și lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un mijloc de câștig. Îndepărtează-te de astfel de oameni.
Dar evlavia cu mulțumire este un mare câștig. Căci noi nu am adus nimic în lume și cu siguranță nu putem duce nimic la îndeplinire. Dar având hrană și îmbrăcăminte, ne vom mulțumi cu asta. Dar cei care sunt hotărâți să se îmbogățească cad în ispită, în capcană și în multe pofte nebunești și dăunătoare, de natură să înece pe oameni în ruină și distrugere. 10 Căci iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele. Unii au fost rătăciți de la credință din cauza lăcomiei lor și s-au străpuns singuri cu multe necazuri.
11 Dar tu, om al lui Dumnezeu, să fugi de aceste lucruri și să urmezi dreptatea, evlavia, credința, dragostea, perseverența și blândețea. 12 Luptă lupta cea bună a credinței. Apucă-te de viața veșnică la care ai fost chemat și ai mărturisit buna mărturisire în fața multor martori. 13 Vă poruncesc, înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Isus Cristos, care în fața lui Ponțiu Pilat a mărturisit buna mărturisire, 14 să respectați porunca fără pată, fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Cristos, 15 pe care, la timpul potrivit, o va arăta el, care este binecuvântatul și singurul Conducător, Regele regilor și Domnul domnilor. 16 El singur are nemurirea, care locuiește într-o lumină de neatins, pe care nimeni nu l-a văzut și nici nu poate să-l vadă, căruia i se cuvine cinstea și puterea veșnică. Amin.
17 Îndemnați-i pe cei ce sunt bogați în veacul acesta să nu se îngâmfe și să nu-și pună nădejdea în bogăția nesigură, ci în Dumnezeul cel viu, care ne dăruiește din belșug toate cele de care ne putem bucura; 18  să facă binele, să fie bogați în fapte bune, să fie gata să împartă, gata să împartă; 19 să-și facă rezerve pentru ei înșiși o temelie bună pentru vremurile viitoare, ca să poată dobândi viața veșnică.
20 Timotei, păzește ceea ce ți s-a încredințat, ferindu-te de vorbăria deșartă și de opozițiile celor ce se numesc în mod greșit știință, 21 pe care le fac unii, și care s-au abătut de la credință.
Harul să fie cu voi. Amin.