13
Să continue dragostea frățească. Nu uitați să fiți ospitalieri cu străinii, pentru că, făcând astfel, unii au găzduit îngeri fără să știe. Aduceți-vă aminte de cei care sunt în legături, ca și cum ați fi legați cu ei, și de cei maltratați, întrucât și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în cinste între toți și patul să fie neîntinat; dar Dumnezeu îi va judeca pe cei imorali și pe adulteri.
Nu vă lăsați de iubirea de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El a zis: “Nu vă voi lăsa și nu vă voi părăsi nicidecum”. astfel încât, cu mult curaj, să spunem
“Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme.
Ce-mi poate face omul?”
Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu, și, ținând seama de rezultatele faptelor lor, imitați-le credința. Isus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Nu vă lăsați purtați de învățături diferite și ciudate, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri, de care nu au beneficiat cei care s-au ocupat astfel.
10 Avem un altar din care nu au voie să mănânce cei ce slujesc la sfântul cort. 11 Căci trupurile acelor animale, al căror sânge este adus în sfântul locaș de către marele preot ca jertfă pentru păcat, sunt arse în afara taberei. 12 De aceea și Isus, ca să sfințească poporul prin sângele Său, a suferit în afara porții. 13 Să mergem deci la el în afara taberei, purtându-i ocara. 14 Căci noi nu avem aici o cetate durabilă, ci căutăm pe cea care va veni. 15 Prin el, așadar, să aducem permanent prin el o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor care proclamă credință numelui său. 16 Dar nu uitați să faceți binele și să împărțiți, căci cu astfel de sacrificii Dumnezeu este binevoitor.
17 Ascultați de căpeteniile voastre și supuneți-vă lor, căci ei veghează pentru sufletele voastre, ca cei ce vor da socoteală, ca să facă acest lucru cu bucurie, nu cu gemete, căci aceasta ar fi nefolositor pentru voi.
18 Rugați-vă pentru noi, pentru că suntem încredințați că avem o conștiință bună, dorind să trăim cu cinste în toate lucrurile. 19 Vă îndemn cu tărie să faceți acest lucru, pentru ca eu să vă fiu redat mai repede.
20 Și Dumnezeul păcii, care a înviat din morți pe marele păstor al oilor cu sângele unui legământ veșnic, pe Domnul nostru Isus, 21 să vă facă desăvârșiți în orice lucrare bună, ca să faceți voia Lui, lucrând în voi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos, căruia I se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.
22 Dar eu vă îndemn, fraților, să îndurați cuvântul de îndemn, căci v-am scris în puține cuvinte. 23 Să știți că a fost eliberat fratele nostru Timotei, cu care, dacă va veni curând, vă voi vedea.
24 Salutați pe toți conducătorii voștri și pe toți sfinții. Italienii vă salută.
25 Harul să fie cu voi toți. Amin.