2
De aceea trebuie să fim mai atenți la cele auzite, ca nu cumva să ne îndepărtăm. Căci, dacă cuvântul rostit prin îngeri s-a dovedit statornic, iar orice fărădelege și neascultare a primit o pedeapsă dreaptă, cum vom scăpa dacă vom neglija o mântuire atât de mare — care, la început, după ce a fost rostită prin Domnul, ne-a fost confirmată de cei care au auzit-o, Dumnezeu mărturisind și el împreună cu ei, atât prin semne și minuni, cât și prin diferite lucrări de putere și prin daruri ale Duhului Sfânt, după voia lui?
Căci El nu a supus lumii viitoare, despre care vorbim, îngerilor. Ci cineva a mărturisit undeva, zicând:,
“Ce este omul, de te gândești la el?
Sau pe fiul omului, ca să vă pese de el?
L-ai făcut puțin mai prejos decât îngerii.
L-ai încoronat cu glorie și onoare.
Tu ai supus toate lucrurile sub picioarele Lui.”
Pentru că, supunându-i toate lucrurile, nu a lăsat nimic din ceea ce nu-i este supus lui. Dar acum nu vedem încă toate lucrurile supuse lui. Ci îl vedem pe cel care a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, pe Isus, din cauza suferinței morții, încoronat cu glorie și onoare, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste din moarte pentru toți.
10 Fiindcă Lui, pentru care sunt toate lucrurile și prin care sunt toate lucrurile, i s-a cuvenit, aducând mulți copii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor. 11 Căci atât cel ce sfințește, cât și cei ce sunt sfințiți sunt toți de la unul singur, motiv pentru care nu se rușinează să-i numească frați, 12 spunând:
“Voi vesti numele tău fraților mei.
În mijlocul adunării voi cânta lauda ta.”
13 Și iarăși: “În El îmi voi pune încrederea mea.” Din nou: “Iată-mă aici cu copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu.” 14 De vreme ce copiii s-au împărtășit din carne și sânge, și el însuși s-a împărtășit în același fel, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul, 15 și să elibereze pe toți cei care, de frica morții, au fost toată viața lor supuși robiei. 16 Pentru că, foarte sigur, nu dă ajutor îngerilor, ci dă ajutor urmașilor lui Avraam. 17 De aceea a fost obligat în toate lucrurile să se facă asemenea fraților săi, ca să devină un mare preot milostiv și credincios în ceea ce privește lucrurile care țin de Dumnezeu, pentru a face ispășire pentru păcatele poporului. 18 Căci, întrucât el însuși a suferit fiind ispitit, poate ajuta pe cei ce sunt ispitiți.