2
Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dacă cineva păcătuiește, avem un sfătuitor la Tatăl, pe Isus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru cele ale întregii lumi. Iată cum știm că îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. Cine spune: “Îl cunosc” și nu-i păzește poruncile este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar dragostea lui Dumnezeu a fost cu siguranță desăvârșită în oricine îi păzește cuvântul. Iată cum cunoaștem că suntem în el: cine spune că rămâne în el trebuie să umble și el însuși așa cum a umblat el.
Fraților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care ați avut-o de la început. Vechea poruncă este cuvântul pe care l-ați auzit de la început. Vă scriu din nou o poruncă nouă, care este adevărată în el și în voi, pentru că întunericul trece și lumina cea adevărată strălucește deja. Cel care spune că este în lumină și urăște pe fratele său este în întuneric până acum. 10 Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și nu există în el niciun prilej de poticnire. 11 Dar cel care își urăște fratele este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro se îndreaptă, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12 Copilașilor, vă scriu vouă, pentru că păcatele v-au fost iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu vouă, părinților, pentru că voi cunoașteți pe Cel ce este de la început.
Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că ați biruit pe cel rău.
Vă scriu vouă, copilașilor, pentru că voi îl cunoașteți pe Tatăl.
14 V-am scris vouă, părinților, pentru că voi cunoașteți pe Cel ce este de la început.
V-am scris vouă, tineri, pentru că sunteți tari, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați biruit pe cel rău.
15 Să nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16 Căci tot ce este în lume — pofta cărnii, pofta ochilor și mândria vieții — nu este al Tatălui, ci al lumii. 17 Lumea trece cu poftele ei, dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna.
18 Copilașilor, acestea sunt vremurile de pe urmă și, după cum ați auzit că va veni Antihristul, chiar acum s-au ridicat mulți antihriști. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. 19 Ei au ieșit de la noi, dar nu ne aparțineau; căci, dacă ne-ar fi aparținut, ar fi continuat cu noi. Dar au plecat, ca să se arate că niciunul dintre ei nu ne aparține. 20 Voi aveți o ungere de la Cel Sfânt și toți aveți cunoștință. 21 Nu v-am scris pentru că nu cunoașteți adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și pentru că nicio minciună nu este din adevăr. 22 Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Isus este Hristosul? Acesta este Antihristul, cel care îi neagă pe Tatăl și pe Fiul. 23 Cine îl neagă pe Fiul nu îl are pe Tatăl. Cel care Îl mărturisește pe Fiul Îl are și pe Tatăl.
24 De aceea, să rămână în voi ceea ce ați auzit de la început. Dacă ceea ce ați auzit de la început rămâne în voi, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. 25 Aceasta este făgăduința pe care ne-a promis-o: viața veșnică.
26 V-am scris aceste lucruri despre cei ce vor să vă ducă în rătăcire. 27 Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe. Ci, așa cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile, și este adevărată și nu este minciună, și chiar așa cum v-a învățat el, veți rămâne în el.
28 Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim rușinați înaintea Lui, la venirea Lui. 29 Dacă știți că El este drept, știți că oricine practică dreptatea s-a născut din El.