Prima scrisoare a lui Ioan
1
Ceea ce a fost de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am văzut și am atins cu mâinile noastre, despre Cuvântul vieții (și viața a fost descoperită, și noi am văzut, și mărturisim și vă vestim viața, viața veșnică, care era la Tatăl și care ne-a fost descoperită); ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Da, iar părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri, pentru ca bucuria noastră să fie împlinită.
Iată mesajul pe care l-am auzit de la El și pe care vi-l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric deloc. Dacă spunem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu spunem adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, așa cum și el este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus Hristos, Fiul său, ne curăță de orice păcat. Dacă spunem că nu avem niciun păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 10 Dacă spunem că nu am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi.