3
Aceasta este acum, iubiților, a doua scrisoare pe care v-am adresat-o. Și în amândouă vă trezesc mintea voastră sinceră, amintindu-vă să vă aduceți aminte de cuvintele care au fost rostite mai înainte de sfinții prooroci și de porunca noastră, a apostolilor Domnului și Mântuitorului, știind mai întâi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, umblând după poftelelor și zicând: “Unde este făgăduința venirii Lui?”. Căci, din ziua în care părinții au adormit, toate lucrurile continuă așa cum au fost de la începutul creației”. Căci ei uită cu bună știință că au existat ceruri din vechime și un pământ format din apă și în mijlocul apei prin cuvântul lui Dumnezeu, prin care lumea care exista atunci, fiind inundată de apă, a pierit. Dar cerurile care există acum și pământul, prin același cuvânt, au fost depozitate pentru foc, fiind rezervate pentru ziua judecății și a distrugerii oamenilor nelegiuiți.
Dar nu uitați, iubiților, că o zi este pentru Domnul ca o mie de ani, și o mie de ani ca o zi. Domnul nu este încet în ceea ce privește făgăduința Sa, cum socotesc unii că este încetineala, ci este răbdător cu noi, nevrând ca nimeni să piară, ci ca toți să vină la pocăință. 10 Dar ziua Domnului va veni ca un hoț în noapte, în care cerurile vor trece cu zgomot mare, iar elementele se vor dizolva cu ardoare, iar pământul și lucrările care sunt în el vor fi arse. 11 Prin urmare, de vreme ce toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în viață sfântă și evlavie, 12 așteptând și dorind cu ardoare venirea zilei lui Dumnezeu, care va face să se dizolve cerurile arzând, iar elementele se vor topi cu căldură arzătoare? 13 Ci, potrivit promisiunii Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care sălășluiește dreptatea.
14 De aceea, preaiubiților, întrucât așteptați aceste lucruri, sârguiți-vă să fiți găsiți în pace, fără cusur și fără vină înaintea Lui. 15 Priviți răbdarea Domnului nostru ca pe o mântuire; așa cum v-a scris și iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i-a fost dată, 16 ca și în toate scrisorile sale, vorbind în ele despre aceste lucruri. În acestea, sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, așa cum fac și cu celelalte Scripturi, spre propria lor pieire. 17 Așadar, voi, iubiților, cunoscând mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva, fiind duși de rătăcirea celor răi, să cădeți din propria voastră statornicie. 18 Ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A lui să fie gloria acum și în veci. Amin.