5
Veniți acum, bogaților, plângeți și urlați din cauza nenorocirilor care se abat asupra voastră. Bogățiile voastre sunt corupte și hainele voastre sunt mâncate de molii. Aurul și argintul vostru sunt corodate, iar coroziunea lor va fi ca o mărturie împotriva voastră și vă va mânca carnea ca focul. Voi v-ați pus comoara în zilele din urmă. Iată că salariile muncitorilor care au secerat câmpurile voastre, pe care le-ați reținut prin fraudă, strigă; și strigătele celor care au secerat au intrat în urechile Domnului oștirilor. Ați trăit în lux pe pământ și v-ați făcut plăcere. V-ați hrănit inimile ca într-o zi de măcel. Ați condamnat și ați ucis pe cel neprihănit. El nu vă rezistă.
Fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului, răbdând asupra lui, până când primește ploaia timpurie și târzie. Aveți și voi răbdare. Stabiliți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
Fraților, nu vă certați unii pe alții, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul stă la ușă. 10 Luați, fraților, ca exemplu de suferință și de perseverență, pe profeții care au vorbit în numele Domnului. 11 Iată, noi îi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit despre perseverența lui Iov și ați văzut cum Domnul a ajuns la rezultat și cum Domnul este plin de compasiune și de îndurare.
12 Dar mai presus de toate, frații mei, să nu jurați, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe vreun alt jurământ, ci să fie “da” și “nu”, “nu”, ca să nu cădeți în ipocrizie.
13 Suferă cineva dintre voi? Să se roage. Este vreunul dintre ei vesel? Să cânte laude. 14 Este cineva dintre voi bolnav? Să cheme pe bătrânii adunării și să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în Numele Domnului; 15 și rugăciunea credinței îl va vindeca pe cel bolnav și Domnul îl va învia. Dacă a săvârșit păcate, va fi iertat. 16 Mărturisiți-vă păcatele unul altuia și rugați-vă unul pentru altul, ca să fiți vindecați. Rugăciunea insistentă a unei persoane neprihănite este puternic eficientă. 17 Ilie era un om cu o fire asemănătoare cu a noastră și s-a rugat cu insistență ca să nu plouă, iar pe pământ nu a plouat timp de trei ani și șase luni. 18 El s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și-a produs roadele.
19 Fraților, dacă vreunul dintre voi se abate de la adevăr și cineva îl întoarce înapoi, 20 să știe că cel ce întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.