Prima scrisoare a lui Petru
1
Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei aleși, care locuiesc ca străini în Dispersia, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia, după știința dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, în sfințirea Duhului, ca să vă supuneți lui Isus Hristos și să fiți stropiți cu sângele Lui: Harul să vă fie vouă și pacea să se înmulțească.
Binecuvântat să fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după marea Sa îndurare, ne-a făcut să ne renaștem la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o moștenire incoruptibilă și nestricăcioasă, care nu se pierde, rezervată în ceruri pentru voi, care, prin puterea lui Dumnezeu, sunteți păziți prin credință pentru o mântuire care se va arăta în vremea de apoi. În aceasta vă bucurați foarte mult, deși acum, pentru puțină vreme, dacă este nevoie, ați fost îndurerați în diferite încercări, pentru ca dovada credinței voastre, care este mai prețioasă decât aurul care piere, chiar dacă este încercat prin foc, să se dovedească a avea ca rezultat lauda, gloria și onoarea la arătarea lui Isus Hristos — pe care, fără să-L cunoașteți, Îl iubiți. În el, deși acum nu-l vedeți, crezând, vă bucurați foarte mult, cu o bucurie de nedescris și plină de glorie, primind rezultatul credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.
10 Proorocii au căutat și au cercetat cu sârguință această mântuire. Ei au profețit despre harul care va veni la voi, 11 căutând la cine sau la ce fel de timp arăta Duhul lui Hristos care era în ei când a prezis suferințele lui Hristos și gloria care le va urma. 12 Lor li s-a arătat că nu ei își slujeau lor înșiși, ci vouă, în aceste lucruri care v-au fost anunțate acum prin cei care v-au vestit Buna Vestire, prin Duhul Sfânt trimis din ceruri; lucruri pe care îngerii doresc să le cerceteze.
13 De aceea, pregătiți-vă mințile pentru acțiune. Fiți cumpătați și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos— 14 ca niște copii ai ascultării, fără să vă conformați după poftele voastre de odinioară, ca în ignoranța voastră, 15 ci, după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16 pentru că este scris: “Să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt”.
17 Dacă Îl chemați ca Tată pe El, care, fără deosebire de persoane, judecă după fapta fiecăruia, petreceți aici, ca străini, timpul vieții voastre, cu frică și respect, 18 știind că ați fost răscumpărați, nu cu lucruri coruptibile, ca argintul sau aurul, de la modul de viață nefolositor, moștenit de la părinții voștri, 19 ci cu sânge prețios, ca al unui miel fără cusur și fără pată, sângele lui Hristos, 20 care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care a fost descoperit în acest ultim veac pentru voi, 21 care, prin el, sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu.
22 După ce v-ați curățit sufletele în ascultarea adevărului prin Duhul Sfânt, într-o sinceră afecțiune frățească, iubiți-vă cu ardoare unii pe alții din inimă, 23 fiind născuți din nou, nu din sămânță coruptibilă, ci din incoruptibilă, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăiește și rămâne în veci. 24 Căci,
“Toată carnea este ca iarba,
și toată slava omului ca floarea din iarbă.
Iarba se usucă, iar floarea ei cade;
25 dar cuvântul Domnului este veșnic.”
Acesta este cuvântul de Buna Vestire care v-a fost propovăduit.