Vestea cea bună conform
Ioan
1
La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Fără el, nimic din ceea ce a fost făcut nu s-a făcut. În El era viața, iar viața era lumina oamenilor. Lumina strălucește în întuneric, iar întunericul nu a biruit-o.
Și a venit un om trimis de Dumnezeu, care se numea Ioan. Acesta a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. El nu era lumina, ci a fost trimis ca să mărturisească despre lumină. Lumina adevărată, care luminează pe toată lumea, venea în lume.
10 El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, și lumea nu L-a recunoscut. 11 El a venit la ai Săi, și cei ce erau ai Săi nu L-au primit. 12 Dar tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu, celor ce cred în numele lui; 13 care nu s-au născut din sânge, nici din voința cărnii, nici din voința omului, ci din Dumnezeu.
14 Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi. Am văzut slava Lui, o slavă ca a Fiului unic născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. 15 Ioan a mărturisit despre el. El a strigat, spunând: “Acesta a fost cel despre care am spus: “Cel care vine după mine m-a întrecut pe mine, pentru că a fost înaintea mea”.” 16 Din plinătatea lui, noi toți am primit har peste har. 17 Căci Legea a fost dată prin Moise. Harul și adevărul s-au realizat prin Isus Cristos. 18 Nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu în niciun moment. Fiul unic născut, care este în sânul Tatălui, l-a declarat.
19 Iată mărturia lui Ioan, când iudeii au trimis preoți și leviți de la Ierusalim ca să-l întrebe: “Cine ești Tu?”
20 El a declarat, și nu a negat, ci a declarat: “Eu nu sunt Hristosul.”
21 Și L-au întrebat: “Și atunci, ce? Ești tu Ilie?”
El a spus: “Nu sunt.”
“Tu ești profetul?”
El a răspuns: “Nu.”
22 Și I-au zis: “Cine ești Tu? Dă-ne un răspuns pe care să-l ducem înapoi la cei care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți?”
23 El a zis: “Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: “Îndreptați calea Domnului”, cum a zis profetul Isaia”.
24 Cei care fuseseră trimiși erau din partea fariseilor. 25 Ei L-au întrebat: “De ce deci botezi, dacă nu ești nici Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?”
26 Ioan le-a răspuns: “Eu botez în apă, dar în mijlocul vostru este Unul pe care nu-L cunoașteți. 27 El este cel care vine după mine, care este preferat înaintea mea, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua de la sandale.” 28 Aceste lucruri se întâmplau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
29 A doua zi, a văzut pe Isus venind la el și a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! 30 Acesta este Acela despre care am spus: “După mine vine un om care este preferat înaintea mea, pentru că a fost înaintea mea”. 31 Eu nu-l cunoșteam, dar pentru aceasta am venit botezând în apă, ca să fie descoperit lui Israel.” 32 Ioan a depus mărturie și a zis: “Am văzut Duhul Sfânt coborând din cer ca un porumbel și a rămas peste El. 33 Eu nu l-am recunoscut, dar cel care m-a trimis să botez în apă mi-a spus: “Pe oricine vei vedea Duhul coborând și rămânând asupra lui, acela este cel care botează în Duhul Sfânt. 34 Eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.”
35 A doua zi, Ioan, stând în picioare cu doi din ucenicii săi, 36 s-a uitat la Isus, care mergea, și a zis: “Iată Mielul lui Dumnezeu!” 37 Cei doi discipoli l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus. 38 Isus s-a întors și, văzându-i că îi urmăreau, le-a zis: “Ce căutați?”
I-au zis: “Rabi” (adică, în traducere, Învățător), “unde stai?”.
39 Și le-a zis: “Veniți și vedeți.”
Au venit și au văzut unde stătea și au rămas cu el în acea zi. Era pe la ora zece. 40 Unul dintre cei doi care l-au auzit pe Ioan și l-au urmat a fost Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 El l-a găsit mai întâi pe fratele său, Simon, și i-a spus: “L-am găsit pe Mesia!”. (ceea ce înseamnă, fiind interpretat, Hristos). 42 L-a adus la Isus. Isus s-a uitat la el și i-a spus: “Tu ești Simon, fiul lui Iona. Te vei numi Cefa” (ceea ce înseamnă, prin interpretare, Petru).
43 A doua zi, s-a hotărât să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Isus i-a spus: “Urmează-mă”. 44 Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. 45 Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: “L-am găsit pe Acela despre care au scris Moise în Lege, dar și profeții: Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif”.
46 Natanael I-a zis: “Poate ieși ceva bun din Nazaret?”
Filip i-a zis: “Vino și vezi”.
47 Isus a văzut pe Natanael venind la El și a zis despre el: “Iată un israelit, în care nu este nici o înșelăciune!”
48 Natanael i-a zis: “De unde Mă cunoști?”
Isus i-a răspuns: “Înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin, te-am văzut.”
49 Natanael I-a răspuns: “Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Tu ești Regele lui Israel!”
50 Isus i-a răspuns: “Pentru că ți-am spus: “Te-am văzut sub smochin”, crezi tu? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea!” 51 El i-a zis: “Cu siguranță, vă spun tuturor că, după aceea, veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând asupra Fiului Omului.”