2
A treia zi, a fost o nuntă în Cana Galileii. Mama lui Isus era acolo. La nuntă a fost invitat și Isus, împreună cu discipolii săi. Când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a spus: “Nu mai au vin”.
Isus i-a zis: “Femeie, ce are aceasta de-a face cu tine și cu mine? Nu a venit încă ceasul Meu”.
Mama lui a zis slujitorilor: “Faceți tot ce vă va spune.”
Și erau acolo șase vase de piatră pentru apă, așezate după obiceiul iudeilor, care conțineau câte doi sau trei metrii fiecare. Isus le-a zis: “Umpleți vasele cu apă”. Și le-au umplut până la refuz. El le-a zis: “Acum scoateți puțin și duceți-l la conducătorul sărbătorii.” Și au luat-o. Când conducătorul ospățului a gustat apa devenită acum vin și nu știa de unde provine (dar servitorii care scoseseră apa știau), conducătorul ospățului l-a chemat pe mire 10 și i-a spus: “Toată lumea să servească mai întâi vinul bun, iar după ce oaspeții au băut din belșug, apoi pe cel mai rău. Tu ai păstrat vinul bun până acum!”. 11 Acest început al semnelor sale, Isus l-a făcut în Cana Galileii și și-a dezvăluit gloria, iar discipolii săi au crezut în el.
12 După aceea, S-a coborât în Capernaum, împreună cu mama Sa, cu frații Săi și cu ucenicii Săi, și au rămas acolo câteva zile.
13 Se apropia Paștele iudeilor, și Isus s-a suit la Ierusalim. 14 A găsit în templu pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând. 15 El a făcut un bici din funii și i-a alungat pe toți din templu, atât pe oi, cât și pe boi; apoi a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 16 Celor care vindeau porumbei le-a zis: “Scoateți aceste lucruri de aici! Nu faceți din casa Tatălui meu o piață!” 17 Ucenicii lui și-au amintit că era scris: “Zelul pentru casa voastră mă va mânca”. *
18 Și Iudeii I-au răspuns: “Ce semn ne arăți, dacă faci aceste lucruri?”
19 Isus le-a răspuns: “Distrugeți templul acesta și în trei zile îl voi ridica.”
20 Iudeii ziceau: “A fost nevoie de patruzeci și șase de ani ca să se zidească templul acesta! Îl veți ridica voi în trei zile?” 21 Dar el a vorbit despre templul trupului său. 22 De aceea, când a înviat din morți, discipolii lui și-au adus aminte că el spusese acest lucru și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Isus.
23 Când a fost la Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în Numele Lui și au văzut semnele pe care le făcea. 24 Dar Isus nu li s-a încredințat lor, pentru că îi cunoștea pe toți 25 și pentru că nu avea nevoie ca cineva să dea mărturie despre om, pentru că El însuși știa ce este în om.
* 2:17 Psalmul 69:9