13
Înainte de sărbătoarea Paștelui, Isus, știind că a venit vremea să plece din lumea aceasta la Tatăl, a iubit pe ai Săi care erau în lume și i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, ca să-l trădeze, Isus, știind că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâinile sale și că el a venit de la Dumnezeu și că se duce la Dumnezeu, s-a ridicat de la cină și și-a dat la o parte hainele de pe el. A luat un prosop și și-a înfășurat un prosop în jurul taliei. Apoi a turnat apă în lighean și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu prosopul care era înfășurat în jurul său. Apoi a venit la Simon Petru. Acesta i-a zis: “Doamne, îmi speli tu mie picioarele?”.
Isus i-a răspuns: “Nu știi ce fac acum, dar vei înțelege mai târziu.”
Petru i-a zis: “Nu-mi vei spăla niciodată picioarele!”
Isus i-a răspuns: “Dacă nu te spăl, nu ai parte cu Mine”.
Simon Petru I-a zis: “Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul meu!”
10 Isus i-a zis: “Cineva care s-a scăldat nu are nevoie decât să-și spele picioarele, ci este cu totul curat. Voi sunteți curați, dar nu toți”. 11 Căci îl cunoștea pe cel care avea să-l trădeze; de aceea a spus: “Nu sunteți toți curați.” 12 După ce le-a spălat picioarele, și-a pus la loc haina de pe el și a șezut din nou jos, le-a zis: “Știți ce v-am făcut? 13  Voi Mă numiți: “Învățătorule” și “Doamne”. Spuneți corect, căci așa sunt. 14 Dacă deci Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. 15  Căci v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum v-am făcut eu. 16  Adevărat vă spun că nu este un slujitor mai mare decât stăpânul său și nici cel trimis nu este mai mare decât cel care l-a trimis. 17  Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le veți face. 18  Nu vorbesc cu privire la voi toți. Știu pe cine am ales, dar pentru ca să se împlinească Scriptura: “Cel care mănâncă pâine cu mine și-a ridicat călcâiul împotriva mea”. 19 De acum înainte vă spun înainte de a se întâmpla, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți că Eu sunt. 20 Cu siguranță vă spun: cine primește pe oricine îl trimit Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine, Îl primește pe Cel care M-a trimis.”
21 După ce a zis acestea, Isus s-a tulburat în duhul său și a zis: “Adevărat vă spun că unul din voi Mă va trăda.”
22 Ucenicii se uitau unii la alții, și nu știau despre cine vorbea. 23 Unul dintre ucenicii Săi, pe care Isus îl iubea, era la masă și se sprijinea de pieptul lui Isus. 24 Simon Petru i-a făcut semn și i-a zis: “Spune-ne cine este acela despre care vorbește.”
25 El, sprijinindu-se pe pieptul lui Isus, L-a întrebat: “Doamne, cine este?”
26 Isus a răspuns: “Acela este cel căruia îi voi da această bucată de pâine, după ce o voi înmuia.” După ce a înmuiat bucata de pâine, a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. 27 După bucățica de pâine, atunci Satana a intrat în el.
Atunci Isus i-a zis: “Ce faci, fă repede!”.
28 Nimeni de la masă nu știa de ce îi spunea așa. 29 Fiindcă unii credeau, pentru că Iuda avea cutia cu bani, că Isus i-a spus: “Cumpără ce ne trebuie pentru sărbătoare”, sau că trebuie să dea ceva săracilor. 30 De aceea, după ce a primit bucățica aceea, a ieșit îndată. Era noapte.
31 După ce a ieșit, Isus a zis: “Acum Fiul Omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El. 32  Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, Dumnezeu Îl va proslăvi și în El însuși, și Îl va proslăvi îndată. 33  Copilașilor, voi mai fi cu voi încă puțin timp. Mă veți căuta și, după cum am spus iudeilor: “Unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni”, tot așa vă spun și acum. 34  Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35  Prin aceasta va cunoaște toată lumea că sunteți discipolii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții.”
36 Simon Petru I-a zis: “Doamne, unde Te duci?”
Isus i-a răspuns: “Unde Mă duc Eu, nu poți să mă urmezi acum, dar mă vei urma după aceea.”
37 Petru I-a zis: “Doamne, de ce nu pot să Te urmez acum? Îmi voi da viața pentru Tine”.
38 Isus i-a răspuns: “Vrei să-ți dai viața pentru Mine? Adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până când nu te vei lepăda de mine de trei ori.