14
“Să nu-ți tulburi inima. Credeți în Dumnezeu. Credeți și în mine. În casa Tatălui meu sunt multe case. Dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi spus. Am să vă pregătesc un loc. Dacă Mă duc și vă pregătesc un loc, Mă voi întoarce și vă voi primi la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. Voi știți unde mă duc și știți calea.”
Toma I-a zis: “Doamne, noi nu știm unde Te duci. Cum am putea cunoaște calea?”
Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. Dacă M-ai fi cunoscut pe Mine, L-ai fi cunoscut și pe Tatăl Meu. De acum înainte, tu îl cunoști și l-ai văzut.”
Filip i-a zis: “Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns.”
Isus i-a zis: “De atâta vreme sunt cu tine și nu Mă cunoști, Filip? Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl. Cum spui: “Arată-ne pe Tatăl?” 10  Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine însumi, ci Tatăl, care trăiește în mine, face lucrările Lui. 11  Credeți-Mă că Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine, sau credeți-Mă din cauza faptelor înseși. 12  Adevărat vă spun că, cel ce crede în Mine, va face și el lucrările pe care le fac Eu; și va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl Meu. 13  Orice veți cere în numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14  Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 15  Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele. 16  Eu mă voi ruga Tatălui și el vă va da un alt Sfetnic, ca să fie cu voi în veci: 17  Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți, pentru că el trăiește cu voi și va fi în voi. 18  Nu vă voi lăsa orfani. Eu voi veni la voi. 19  Încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Pentru că Eu trăiesc, veți trăi și voi. 20  În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, și voi în Mine, și Eu în voi. 21  Cine are poruncile Mele și le păzește, acela este unul care Mă iubește. Cel care mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui.”
22 Iuda (nu Iscarioteanul) I-a zis: “Doamne, ce s-a întâmplat de Te-ai arătat nouă și nu lumii?”
23 Isus i-a răspuns: “Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu. Tatăl Meu îl va iubi și noi vom veni la el și ne vom face casa la el. 24  Cine nu mă iubește pe mine nu păzește cuvintele mele. Cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.
25 V-am spus aceste lucruri în timp ce trăiam cu voi. 26  Dar Consilierul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aminti tot ce v-am spus. 27  Vă las pacea. Pacea Mea v-o dau vouă; nu cum dă lumea, vă dau Eu vouă. Să nu vă tulburați inima și să nu vă fie teamă. 28 Ați auzit cum v-am spus: “Mă duc și mă voi întoarce la voi”. Dacă m-ați fi iubit, v-ați fi bucurat, pentru că am spus: 'Mă duc la Tatăl meu'; căci Tatăl este mai mare decât mine. 29  Acum v-am spus înainte de a se întâmpla, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți. 30  Nu voi mai vorbi mult cu voi, pentru că vine prințul lumii și el nu are nimic în mine. 31  Ci pentru ca lumea să știe că Eu iubesc pe Tatăl și că așa cum Mi-a poruncit Tatăl, așa fac și Eu. Ridicați-vă, să mergem de aici.