15
“Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl Meu este viticultorul. Orice ramură din mine care nu face rod, El o taie. Orice ramură care dă rod, el o curăță, ca să dea mai mult rod. Voi sunteți deja tăiați curat, din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Așa cum ramura nu poate da rod de una singură dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți, dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița de vie. Voi sunteți ramurile. Cel care rămâne în mine și eu în el face multă roadă, pentru că în afară de mine nu puteți face nimic. Dacă un om nu rămâne în mine, este aruncat ca o ramură și se usucă; le adună, le aruncă în foc și sunt arse. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, veți cere tot ce doriți și vi se va face.
Întru aceasta este slăvit Tatăl Meu, că voi faceți multă roadă, și astfel veți fi ucenicii Mei. Așa cum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. 10  Dacă veți păzi poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.
12 Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu pe voi. 13  Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta: să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14  Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți tot ce vă poruncesc eu. 15  Nu vă mai numesc robi, căci robul nu știe ce face stăpânul său. Ci v-am numit prieteni, pentru că tot ce am auzit de la Tatăl meu v-am făcut cunoscut. 16  Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit ca să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână, pentru ca tot ce veți cere de la Tatăl în numele meu, să vi se dea.
17  Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții. 18  Dacă lumea vă urăște, să știți că și pe Mine M-a urât înainte de a vă urî pe voi. 19  Dacă ați fi din lume, lumea și-ar iubi pe ai ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, întrucât v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. 20 Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: 'Un rob nu este mai mare decât stăpânul său'. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă ei au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. 21  Dar vă vor face toate acestea din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. 22  Dacă nu aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, nu ar fi avut păcat; dar acum nu au nicio scuză pentru păcatul lor. 23  Cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. 24  Dacă n-aș fi făcut între ei faptele pe care nimeni altcineva nu le-a făcut, ei n-ar fi avut păcat. Dar acum au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. 25  Dar aceasta s-a întâmplat pentru ca să se împlinească cuvântul care era scris în legea lor: “M-au urât fără motiv”.
26  “Când va veni Consilierul, pe care vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine. 27  Și voiveți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început.